• PRACE BADAWCZO-PROJEKTOWO-DOKUMENTACYJNE;
 • IMPORT-EKSPORT: MASZYN, URZĄDZEŃ, MATERIAŁÓW,
  SUROWCÓW, SYSTEMÓW KONTROLNO-POMIAROWYCH "POD KLUCZ";
 • WYKONAWSTWO SPECJALISTYCZNYCH USŁUG W BRANŻACH:
  • GEOLOGIA KOPALNIANA;
  • MINERALOGIA I PETROGRAFIA;
  • HYDROGEOLOGIA;
  • ZWALCZANIE ZAGROŻENIA WODNEGO;
  • GOSPODARKA WODNA ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH I PRZERÓBCZYCH;
  • HYDROTECHNIKA;
  • HYDROTRANSPORT I SKŁADOWANIE ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH;
  • BADANIA ŚRODOWISKA PRACY (ZAGROŻENIA, WENTYLACJA);
  • EKOLOGIA;