• SYSTEMY KLASYFIKACJI I ZAGĘSZCZANIA MIESZANIN FAZY STAŁEJ I WODY;
  • SYSTEMY KLAROWANIA WÓD ŚCIEKOWYCH Z ZAWIESIN FAZY STAŁEJ
    (ZBIORNIKI SEDYMENTACYJNE,
    ZGĘSZCZACZE, OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW) Z ZASTOSOWANIEM PAKIETÓW
    SEDYMENTACYJNYCH KONSTRUKCJI I PRODUKCJI P.K. HYDROGEOMETAL.