Numer opracowania Tytuł opracowania oraz autorzy Zleceniodawca Data opracowania Rok
Opracowanie przed wprowadzeniem ewidencji opracowań Studium hydrogeologiczne – plan odwadniania dla robót górniczych kopalni „Polkowice” w latach 1995-2005
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, B. Dembski, M. Dembski, A. Kwiatkowska, M. Werno, R. Wiśniewski
KGHM PM S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice” kwiecień
1995 r.
1995
Opracowanie przed wprowadzeniem ewidencji opracowań Dokumentacja hydrogeologiczna otworów piezometrycznych oraz wyników badań wpływu hałd skały płonnej Oddziału ZG „Polkowice” na wody gruntowe
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM PM S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice” grudzień
1995 r.
1995
Kontrakt Nr PL./390132618/95-0001 Projekt i realizacja „pod klucz” systemu kontrolno-pomiarowego hydrotransportu odpadów poflotacyjnych i wody zwrotnej dla zakładów wzbogacania rud Nr 1 i Nr 2 Kombinatu „Żezkazgancwietmiet”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Kombinat „Żezkazgancwietmiet” 1995/1996 1996
1/01-05/01/96 Opracowanie zasad zwalczania zagrożenia wodnego w kopaniach rud miedzi LGOM i analiza sposobu zaliczania złóż kopalin rud miedzi do odpowiednich stopni zagrożenia wodnego. Etap I - Instrukcja zwalczania zagrożenia wodnego w górnictwie rud miedzi.
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie ul. M. Skłodowskiej-Curie 48 styczeń,
1996 r.
1996
2/01-05/03/96 Pełnobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa kotłowni gazowej wraz z przyłączem oraz wewnętrzną instalacją grzewczą w technologii rur miedzianych. Ośrodek Wypoczynkowy, Karpacz, ul. Mostowa 2
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, W. Kaczkowski, S. Augustyn
Kuratorium Oświaty 58-500 Jelenia Góra, ul. Piłsudskiego 12 marzec,
1996 r.
1996
3/01-05/03/96 Pełnobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa kotłowni gazowej wraz z przyłączem oraz wewnętrzną instalacją grzewczą w technologii rur miedzianych. Zespół Szkół Ogólnokształcących, Kamienna Góra, ul. Skłodowskiej 2
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, W. Kaczkowski, S. Augustyn
Kuratorium Oświaty, 58-500 Jelenia Góra, ul. Piłsudskiego 12 Marzec,
1996 r.
1996
4/01-05/03/96 Pełnobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa kotłowni gazowej wraz z przyłączem oraz wewnętrzną instalacją grzewczą w technologii rur miedzianych. Zespół Szkół Zawodowych Kamienna Góra, ul. Traugutta 2
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, W. Kaczkowski, S. Augustyn
Kuratorium Oświaty, 58-500 Jelenia Góra, ul. Piłsudskiego 12 Marzec,
1996 r.
1996
5/01-05/05/96 Opracowanie zasad zwalczania zagrożenia wodnego w kopalniach rud miedzi LGOM i analiza sposobu zaliczania złóż kopalin rud miedzi do odpowiednich stopni zagrożenia wodnego. Etap II - Poradnik metodyczny dla specjalistycznych służb górnictwa miedziowego w zakresie rozpoznania, dokumentowania i zwalczania zagrożenia wodnego z analizą sposobu zaliczania złóż kopalin rud miedzi do odpowiednich stopni zagrożenia wodnego.
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, R. Wiśniewski
KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 48 Maj,
1996 r.
1996
6/01-05/06/96 Badania i analiza stopnia wykorzystania odpadów poflotacyjnych O/ZG „Polkowice” deponowanych w składowisku „Żelazny Most” do minimalizacji oddziaływania składowiska na otaczające środowisko oraz rozpoznanie warunków formalno-prawnych dotyczących uzyskania ulg płatniczych za deponowanie tych odpadów.
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Instytut Morski w Gdańsku, ul. Długi Targ maj-czerwiec,
1996 r.
1996
7/01-06/07/96 Pełnobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa kotłowni gazowej wraz z przyłączem oraz wewnętrzną instalacją grzewczą w technologii rur miedzianych. Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych - Dom Nauczyciela Jelenia Góra, ul. Cieplicka 176
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, W. Kaczkowski, A. Makaś
Kuratorium Oświaty, 58-500 Jelenia Góra, ul. Piłsudskiego 12 kwiecień-maj-czerwiec,
1996 r.
1996
8/01-06/07/96 Pełnobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa kotłowni gazowej wraz z przyłączem oraz wewnętrzną instalacją grzewczą w technologii rur miedzianych. Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych - budynek szkoły Jelenia Góra, ul. Cieplicka 180
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Makaś, A. Prus, W. Kaczkowski
Kuratorium Oświaty, 58-500 Jelenia Góra, ul. Piłsudskiego 12 kwiecień-maj-czerwiec,
1996 r.
1996
9/01-06/07/96 Pełnobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa kotłowni gazowej wraz z przyłączem oraz wewnętrzną instalacją grzewczą w technologii rur miedzianych. Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych - stołówka i internaty. Jelenia Góra, ul. Cieplicka 180
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, W. Kaczkowski, A. Makaś
Kuratorium Oświaty, 58-500 Jelenia Góra, ul. Piłsudskiego 12 kwiecień-maj-czerwiec,
1996 r.
1996
10/01-04/07/96 Aneks do projektu badań geologiczno-poszukiwawczych w kat. C-1 złoża kruszywa naturalnego dla potrzeb podsadzki hydraulicznej, budownictwa i drogownictwa - Kurowice A
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
PPHU „Asbud”, 67-200 Głogów, ul. Mechaniczna 28 lipiec,
1996 r.
1996
11/01-06/07/96 Pełnobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa oczyszczalni ścieków wraz z uzgodnieniami oraz pozwoleniem na budowę dla Ośrodka Wczasowo-Leczniczego w Karpaczu, ul. Mostowa 2
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Kuratorium Oświaty, 58-500 Jelenia Góra, ul. Piłsudskiego 12 czerwiec,
1996 r.
1996
12/01-05/06/96 Analiza możliwości zwiększenia zakresu eksploatacji piasku podsadzkowego spod wody w piaskowni „Obora”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, W. Magiera, M. Parchimowicz, B. Dembski, A. Kwiatkowska
KGHM „Polska Miedź” S.A., Centrum Badawczo-Projektowe Miedzi „Cuprum” Sp. z o.o. we Wrocławiu czerwiec,
1996 r.
1996
13/01-05/06/96 Ocena podstaw merytorycznych i formalno-prawnych nieodpłatnej dostawy wody pitnej dla mieszkańców wsi Szklary Górne i Szklary Dolne przez KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” - EKPERTYZA
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, R. Sienkiewicz, H. Mordalska, A. Ciok, J. Zogórski
KGHM „Polska Miedź” S.A., O/ZG „Lubin” czerwiec,
1996 r.
1996
14/01-06/07/96 Pełnobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa kotłowni gazowej wraz z przyłączem oraz wewnętrzną instalacją grzewczą w technologii rur miedzianych. Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych Jelenia Góra, ul. Cieplicka 180 Przyłącze gazu średniego ciśnienia ze stacją redukcyjno-pomiarową II st
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Kuratorium Oświaty, 58-500 Jelenia Góra, ul. Piłsudskiego 12 lipiec,
1996 r.
1996
15/01-05/07/96 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji ogrzewania budynku administracyjnego Zakładów Górniczych „Lubin”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
PPU „Mont-Instal”, w Polkowicach, Trzebcz 50 lipiec,
1996 r.
1996
16/01-04/08/96 Dodatek do uproszczonej dokumentacji geologicznej w kat. C-1 złoża kruszywa naturalnego „Kurowice” - Pole A
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, M. Mittek
PPHU „Asbud”, 67-200 Głogów, ul. Portowa 1 wrzesień,
1996 r.
1996
17/01-07/09/96 Dokumentacja hydrogeologiczna w kategorii A+B+C złoża rud miedzi kopalni „Lubin”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, M. Kalisz, A. Ciok, H. Mordalska, R. Sienkiewicz, A. Leszczyńska, R. Leszczyński
KGHM „Polska Miedź” S.A., O/ZG „Lubin” wrzesień,
1996 r.
1996
18/01-04/09/96 Możliwości wykorzystania Zalewu Małomickiego jako zbiornika wodnego do celów rekreacyjnych – EKSPERTYZA
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, R. Sienkiewicz, K. Rzepa, J. Zogórski, J. Malik
Gmina Miejska Lubin, ul. Kilińskiego 10 wrzesień,
1996 r.
1996
19/01-05/09/96 Program kontrolnych pomiarów hydrogeologicznych w otworach wiertniczych kontrolno-pomiarowych wykonywanych dla potrzeb mrożenia szybu R-XI O/ZG „Rudna”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
PeBeKa, 59-301 Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 76 wrzesień,
1996 r.
1996
20/01-04/10/96 Koncepcja rozpoznania podłoża gruntowego i nasypów ziemnych – obwałowań zbiorników gnojowicy. Gmina – Gromadka Obręb – Krzyżowa
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
„Madex” Sp. z o.o., Tomaszów Bolesławiecki październik,
1996 r.
1996
21/01-04/09/96 Opinia geotechniczna – ocena warunków geotechnicznych podłoża gruntowego dla zabudowy szeregowej domków jednorodzinnych przy ul. Jaworowej na osiedlu Polnym w Lubinie
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz
Spółdzielnia Mieszkaniowa, INWESTOR, Lubin, ul. Leszczynowa 27A wrzesień-październik,
1996 r.
1996
22/01-06/10/96 Projekt prac geologicznych na odwiercenie otworów eksploatacyjnych i obserwacyjnych niezbędnych dla sczerpania paliwa i zahamowania migracji ropopochodnych na obszarze opuszczonym przez Wojska Federacji Rosyjskiej w Raszówce
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, K. Rzepa, R. Wiśniewski, A. Leszczyńska, R. Leszczyński
Urząd Rejonowy w Lubinie, PRG Sp. z o.o. w Lubinie październik,
1996 r.
1996
23/01-06/11/96 Projekt prac rekultywacyjnych związanych ze sczerpywaniem produktów ropopochodnych zalegających na powierzchni wód gruntowych w granicach byłej bazy paliw WFR w Raszówce
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, A. Wleklińska, K. Rzepa
Przedsiębiorstwo Robót Górniczych Lubin listopad,
1996 r.
1996
24/01-06/11/96 Operat wodnoprawny na pobór wód z otworów eksploatacyjnych z ich ponownym wprowadzeniem do gruntu w procesie rekultywacji terenu byłej bazy WFR w Raszówce
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Inwestor: UR Lubin Generalny
Wykonawca: PRG Lubin
Projektant: Hydrogeometal Lubin
listopad,
1996 r.
1996
25/01-06/12/96 Dokumentacja hydrogeologiczna złoża rud miedzi kopalni „Rudna” w kat. A+B+C I etap opracowanie map hydrogeologicznych poszczególnych poziomów wodonośnych i wykonanie prac terenowych II etap dokumentacja
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, A. Ciok, M. Kalisz, A. Leszczyńska, R. Sienkiewicz, H. Sieroń
KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna” 59-320 Polkowice I etap – październik, 1996 r.
II etap - grudzień, 1996 r.,
1996 r.
1996
26/I/01-09/11/96 Opracowanie koncepcji modelu gospodarki bezodpadowej oraz bilans materiałowo-wodny
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
CBPM „CUPRUM” Wrocław grudzień,
1996 r.
1996
26/II/01-09/11/96 PT instalacji pilotowej wytwarzania materiału do podsadzki hydraulicznej i lityfikacji – opracowanie części ogólnej PT
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
CBPM „CUPRUM” Wrocław grudzień,
1996 r.
1996
26/III/01-09/11/96 Opracowanie technologii rozdziału frakcji odpadów flotacyjnych oraz zagęszczenia odpadów bardzo drobno ziarnistych do gęstości 1,6-1,8 Mg/m3 dla potrzeb lityfikacji
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
CBPM „CUPRUM” Wrocław styczeń,
1997 r.
1997
26/IV/01-09/11/96 Opracowanie technologii lityfikacji w obrębie warstw trzeciorzędowych (projekt procesowy)
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
CBPM „CUPRUM” Wrocław styczeń,
1997 r.
1997
26/V/01-09/11/96 Ustalenie warunków brzegowych dla modelowania wariantowych koncepcji szybkiej odsączalności, w tym laboratoryjne badania właściwości fizycznych, mechanicznych i filtracyjnych na reprezentatywnej statystycznie liczbie prób materiałów
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
CBPM „CUPRUM” Wrocław styczeń,
1997 r.
1997
26/VI/01-09/11/96 Projekt techniczny instalacji pilotowej wytwarzania materiału do podsadzki hydraulicznej i lityfikacji
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
CBPM „CUPRUM” Wrocław kwiecień,
1997 r.
1997
27/01-06/12/96 Wpływ eksploatacji ujęcia wody podziemnej „Sobin-Jędrzychów na obniżenie zwierciadła wody w studniach gospodarskich wsi Sobin, Jędrzychów, Nowa Wieś Lubińska
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, R. Wiśniewski, K. Rzepa
KGHM PM S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” grudzień,
1996 r.
1996
1/01-05/01/97 Projekt prac geologicznych dla ustalenia stanu zanieczyszczeń wód podziemnych w podłożu zbiorników gnojowicy
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, A. Leszczyńska
Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa O/T we Wrocławiu, Sekcja w Legnicy, ul. Jaworzyńska 199 styczeń,
1997 r.

Aneks do projektu prac geologicznych dla ustalenia stanu zanieczyszczeń wód podziemnych w podłożu zbiorników gnojowicy
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa O/T we Wrocławiu, Sekcja w Legnicy, ul. Jaworzyńska 199 kwiecień,
1997 r.
1997
2/01-03/03-04/97 Opinia w sprawie warunków gruntowo-wodnych dla parceli Nr 266/1, Lubin-Małomice
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, A. Leszczyńska
Henryk Skibicki, Lubin, ul. Wrzosowa 266 marzec-kwiecień,
1997 r.
1997
3/01-10/03/97 Badania modelowe na modelach numerycznych wariantowych koncepcji szybkiej odsączalności
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Centrum Badawczo-Projektowe Miedzi „Cuprum” Sp. z o.o. we Wrocławiu marzec,
1997 r.
1997

Koncepcja realizacyjna systemu kontrolno-pomiarowego i automatyki węzłów technologicznych KGHM Polska Miedź S.A. Oddziału Zakładu Hydrotechnicznego w Rudnej - oferta
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakład Hydrotechniczny w Rudnej marzec,
1997 r.
1997
4/01-06/04/97 Operat dokumentacyjny do wniosku o uwzględnienie w opracowaniach pn.: ”Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” oraz w aktualizowanych planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego gmin zagadnień związanych z gospodarczym wykorzystaniem odpadów, w szczególności poflotacyjnych dla potrzeb podsadzania przestrzeni wybranej oraz lityfikacji w ramach modelu gospodarki bezodpadowej
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół

kwiecień,
1997 r.
1997
5/01-10/05/97 Opracowanie technologii podsadzki hydraulicznej na bazie odpadów flotacyjnych oraz projekt techniczny szybkiego odsączania drobnoziarnistego materiału podsadzkowego w skali półtechnicznej w warunkach ruchowych. Opracowanie programu badań dołowych.
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Centrum Badawczo-Projektowe Miedzi „Cuprum” Sp. z o.o. we Wrocławiu maj,
1997 r.
1997
6/01-04/07/97 Ocena oddziaływania mogielnika w Grochowicach na środowisko wodne. Województwo-legnickie Gmina-Kotla
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, K. Rzepa, A. Leszczyńska
Urząd Gminy w Kotli lipiec,
1997 r.
1997
7/01-05/07/97 Operat dla dochodzeń dla uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody z ujęć podziemnych w b. kopalni „Konrad” w Iwinach
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, A. Leszczyńska, R. Leszczyński
Przedsiębiorstwo Eksploatacji Wód AQUAKONRAD w Iwinach lipiec,
1997 r.
1997
8/01-05/07-08/97 Dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne w rejonie zbiorników gnojowicy w Tomaszowie Bolesławieckim. Gmina Gromadka
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, A. Leszczyńska, R. Leszczyński
AWRSP O/T we Wrocławiu lipiec-sierpień,
1997 r.
1997
9/01-07/09/97 Projekt technologiczny wykonawstwa wierceń otworów lityfikacyjnych dla potrzeb instalacji pilotowej wytwarzania materiału do podsadzki hydraulicznej i lityfikacji -Dodatek do Dodatku Nr 17 do części szczegółowej planu ruchu O/ZG „Lubin” na lata 1.09.1995-31.12.1998
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” wrzesień,
1997 r.
1997
10/01-07/09/97 Dokumentacja powykonawcza kontrolnych pomiarów hydrogeologicznych w otworach wiertniczych T-1 i MC-29 wykonywanych dla potrzeb mrożenia szybu R-XI kopalni „Rudna”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, K. Rzepa, R. Wiśniewski, W. Hawryluk, A. Leszczyńska
Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. Bytom wrzesień,
1997 r.
1997
11/01-05/10/97 Projekt prac geologicznych dla wykonania otworów lityfikacyjno-piezometrycznych dla potrzeb instalacji pilotowej wytwarzania materiału do podsadzki hydraulicznej i lityf.
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” październik,
1997 r.
1997
12/01-04/10-12/97 Układ pomiarowo-kontrolny dla przeprowadzenia eksperymentu podsadzania przestrzeni wybranej w oddziale G-1 z zastosowaniem odpadów poflotacyjnych - dokumentacja uproszczona
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” październik-grudzień,
1997 r.
1997
13/I/01-05/12/97 Sprawozdanie z badań rozwarstwiania hydraulicznego i chłonności w otworze lityfikacyjnym Li-1
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” grudzień,
1997 r.
1997
14/01-06/12/97 Dokumentacja systemu kontrolno-pomiarowego dla instalacji pilotowej wytwarzania materiałów do podsadzki hydraulicznej i lityfikacji
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz , W. Niezgoda, A. Szeląg, W. Kaczkowski, S. Furmaniak
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” grudzień,
1997 r.
1997
15/01-06/12/97 Dokumentacja systemu kontrolno-pomiarowego dla instalacji podsadzania w rejonie LW
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” grudzień,
1997 r.
1997
1/01-05/01/98 Orzeczenie hydrogeologiczne w sprawie stanu zanieczyszczenia wód podziemnych w podłożu zbiorników gnojowicy. Obręb: Krzyżowa. Gmina: Gromadka
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, A. Leszczyńska
APRO s.c., K.J. Wojciechowski i s-ka, 59-255 Tomaszów Bol. styczeń,
1998 r.
1998
2/II/01-05/01-02/98 Dokumentacja powykonawcza wierceń otworów lityfikacyjnych dla potrzeb instalacji pilotowej wytwarzania materiału do podsadzki hydraulicznej i lityfikacji
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien, W. Hawryluk, A. Leszczyńska, R. Leszczyński, R. Wiśniewski
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” styczeń-luty,
1998 r.
1998
3/I/01-06/01/98 Projekt robót górniczych w strefie południowej kopalni „Lubin”. ETAP I: Ocena warunków geologiczno-górniczych dla określenia możliwości zagospodarowania złoża w strefie południowej kopalni „Lubin”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, W. Magiera, M. Parchimowicz, M. Kalisz, A. Leszczyńska, R. Leszczyński, E. Cynien
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” styczeń,
1998 r.
1998
4/01-06/02/98 Projekt stref ochronnych dla ujęcia wody w wyrobiskach podziemnych Przedsiębiorstwa Eksploatacji Wód „AQUAKONRAD” S.A. w Iwinach
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien, A. Leszczyńska, R. Leszczński
Przedsiębiorstwo Eksploatacji Wód „AQUAKONRAD” S.A. w Iwinach luty,
1998 r.
1998
3/II/01-06/03/98 Projekt robót górniczych w strefie południowej kopalni „Lubin”. ETAP II: Projekt koncepcyjny robót górniczych w strefie południowej kopalni „Lubin”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” marzec,
1998 r.
1998
6/01-05/04/98 Projekt prac geologicznych dla rozpoznania podłoża stacji paliw i potrzeb monitoringu hydrogeologicznego przy szybach wschodnich kopalni „Lubin”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien, A. Leszczyńska, W. Serafin, R. Leszczyński
„Pol-Miedź Trans” Sp. z o.o. Lubin kwiecień,
1998 r.
1998
7III/01-06/04/98 Projekt robót górniczych w strefie południowej kopalni „Lubin”. ETAP III: Program prac badawczych niezbędnych dla udostępnienia i eksploatacji złoża w południowej strefie kopalni „Lubin”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” kwiecień,
1998 r.
1998
8/01-07/03/98 Instrukcja rozruchowa dla instalacji pilotowej wytwarzania materiału do podsadzki hydraulicznej i lityfikacji
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” marzec,
1998 r.
1998
9/01-07/05/98 Instrukcja eksploatacyjna instalacji pilotowej wytwarzania materiału do podsadzki hydraulicznej i lityfikacji
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” maj,
1998 r.
1998
10/I/01-04/06/98 Pomiary poziomu wody w studniach gospodarskich, piezometrach podczwarto-rzędowych i wytypowanych czwartorzędowych. Sprawoz-danie z realizacji I-go etapu prac
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien, A. Leszczyńska
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” czerwiec,
1998 r.
1998
11/01-04/08/98 Opis programu komputerowego dla instalacji podsadzki hydraulicznej w kopalni „Lubin”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” sierpień,
1998 r.
1998
12/01-05/08/98 Projekt prac geologicznych dla rozpoznania warunków hydrogeologicznych i wykonania piezometru w mioceńskim poziomie wodonośnym dla potrzeb kopalni „Rudna”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz , E. Cynien, A. Leszczyńska
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Rudna” sierpień,
1998 r.
1998
13/II/01-04/08/98 Pomiary poziomu wody w studniach gospodarskich, piezometrach podczwarto-rzędowych i wytypowanych czwartorzędowych. Sprawoz-danie z realizacji II-go etapu prac
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien, A. Leszczyńska
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” sierpień,
1998 r.
1998
14/01-04/08/98 Program badań parametrów technicznych podsadzania i lityfikacji oraz uciążliwości dla środowiska
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
CBPM „Cuprum”, Wrocław sierpień,
1998 r.
1998
15/01-03/09/98 PT - instalacji pilotowej wytwarzania materiału do podsadzki hydraulicznej i lityfikacji. 10. CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” wrzesień,
1998 r.
1998
16/01-04/09/98 Wyniki badań podłoża skrzyżowania dróg lokalnych w miejscowości ceber na podstawie wykonanych otworów sondażowych w dniu 25.09.98 r.
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, R. Wiśniewski, E. Cynien
Prokuratura Rejonowa w Głogowie wrzesień,
1998 r.
1998
17/01-05/10/98 Dokumentacja geologiczna piezometrów w rejonie stacji paliw przy szybach wschodnich kopalni „Lubin”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien, A. Leszczyńska, R. Leszczyński, W. Hawryluk
Pol-Miedź Trans Sp. z o.o. październik,
1998 r.
1998
18/III/01-04/10/98 Pomiary poziomu wody w studniach gospodarskich, piezometrach podczwarto-rzędowych i wytypowanych czwartorzędowych. Sprawoz-danie z realizacji III-go etapu prac
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien, A. Leszczyńska
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” październik,
1998 r.
1998
19/01-06/11/98 Projekt technologiczny wykonawstwa piezometru H-27 w mioceńskim poziomie wodonośnym dla potrzeb kopalni „Rudna”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Rudna” listopad,
1998 r.
1998
20/01-04/11/98 Wyniki badań podłoża gruntowego wraz z orzeczeniem geotechnicznym dla budowy budynku mieszkalnego, letniskowego zlokalizowanego na parceli nr 95/10 w Chobieni
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien, A. Leszczyńska, R. Leszczyński
Franciszka Porochońska, ul. Rzemieślnicza 4, Chobienia listopad,
1998 r.
1998
21/01-05/12/98 Analiza możliwych sposobów optymalizacji działania ZG „Konrad” - praca badawcza
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
CBPM „Cuprum”, Wrocław grudzień,
1998 r.
1998
22/IV/01-04/12/98 Pomiary poziomu wody w studniach gospodarskich, piezometrach podczwarto-rzędowych i wytypowanych czwartorzędowych. Sprawoz-danie z realizacji IV-go etapu prac
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien, A. Leszczyńska
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” grudzień,
1998 r.
1998
23/01-09/12/98 Badania parametrów technicznych podsadzania zrobów materiałem do podsadzki hydraulicznej na bazie odpadów flotacyjnych oraz lityfikacji w obrębie warstw trzeciorzędowych i analiza uciążliwości zastosowania odpadów do podsadzki i lityfikacji
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
CBPM „Cuprum”, Wrocław grudzień,
1998 r.
1998
24/01-04/12/98 Kontrola i ocena stanu zagrożenia radiacyjnego w wodach i osadach dołowych kopalni „Lubin”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, M. Kalisz, A. Leszczyńska
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” grudzień,
1998 r.
1998
25/01-06/12/98 Projekt techniczno-technologiczny otworów zatłaczających Z-1, Z-2 i Z-3 dla potrzeb pośredniej podsadzki hydraulicznej
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” grudzień,
1998 r.
1998
26/01-06/12/98 Dokumentacja geologiczna piezometru H-27 wykonanego w mioceńskim poziomie wodonośnym dla potrzeb kopalni „Rudna”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien, A. Leszczyńska
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Rudna” grudzień,
1998 r.
1998
27/01-09/12/98 Zastosowanie odpadów flotacyjnych dla potrzeb podsadzania przestrzeni wybranej i lityfikacji
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
CBPM „Cuprum” Wrocław grudzień,
1998 r.
1998
1/01-05/01/99 Analiza i program prac adaptacyjnych dla instalacji wydzielania materiału podsadzkowego i lityfikacji na rok 1999
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” styczeń,
1999 r.
1999
2/01-04/02/99 Wyniki badań podłoża gruntowego wraz z orzeczeniem geotechnicznym dla budowy budynku mieszkalnego, parcela 202/17 w Polkowicach Dolnych
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Biuro Projektowe, inż. I. Madziarczyk, Polkowice luty,
1999 r.
1999
3/01-04/01/99 Dokumentacja powykonawcza otworów zatłaczających Z-1, Z-2 i Z-3
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, R. Wiśniewski, R. Leszczyński, A. Leszczyński, E. Cynien
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” styczeń,
1999 r.
1999
4/01-05/02/99 Program prac adaptacyjnych dla zwiększenia przerobu instalacji do wyrobu materiału podsadzkowego i lityfikacji
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” luty,
1999 r.
1999
5/01-04/03/99 Ocena warunków geologiczno-inżynierskich podłoża gruntowego działki nr 583/3 położonej w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej, obręb Stare Miasto
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien, A. Leszczyńska
Syndyk masy upadłości spółki BGH-RM Development marzec,
1999 r.
1999
6/01-05/04/99 Ocena możliwości wykorzystania grubej frakcji odpadów poflotacyjnych do podsadzki hydraulicznej w kopalniach rud miedzi
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” kwiecień,
1999 r.
1999
7/01-04/04/99 Warunki gruntowo-wodne działki nr 31 w Krzeczynie Wielkim pod zabudowę domku jednorodzinnego pana Medarda Rataja - opinia geotechniczna
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien, A. Leszczyńska, R. Leszczyński
Medard Rataj, Lubin kwiecień,
1999 r.
1999
8/01-05/04/99 Sprawozdanie Nr 1 z pracy instalacji dla wytwarzania materiału do podsadzki hydraulicznej i lityfikacji w okresie od 24.03-17.04.1999 r.
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” kwiecień,
1999 r.
1999
9/01-05/04/99 Sprawozdanie Nr 2 z pracy instalacji dla wytwarzania materiału do podsadzki hydraulicznej i lityfikacji w okresie od 01.04-30.04.1999 r.
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” kwiecień,
1999 r.
1999
10/I/01-03/04/99 Pomiar poziomu wód czwartorzędowych i podczwartorzędowych wraz z określeniem chemizmu. Sprawozdanie z realizacji I etapu pracy
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien, A. Leszczyńska
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” kwiecień,
1999 r.
1999
11/01-05/05/99 Dokumentacja powykonawcza otworu termalno-reperowego TR-1
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
PeBeKa - Lubin” maj,
1999 r.
1999
12/01-05/06/99 Sprawozdanie Nr 3 z pracy instalacji dla wytwarzania materiału do podsadzki hydraulicznej i lityfikacji w okresie od 01.05-31.05.1999 r.
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” czerwiec,
1999 r.
1999
13/01-05/06/99 Warunki gruntowo-wodne nieruchomości położonej w Polkowicach przy ul. P. Skargi 12-14 (działka Nr 1148 i 1149) pod zabudowę domu jednorodzinnego
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien
Robert Leszczyński, Lubin czerwiec,
1999 r.
1999
14/II/01-03/06/99 Pomiar poziomu wód czwartorzędowych i podczwartorzędowych wraz z określeniem chemizmu. Sprawozdanie z realizacji II etapu pracy
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien, A. Leszczyńska
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” czerwiec,
1999 r.
1999
15/01-04/06/99 Prognoza leja depresji w kopalni „Lubin”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” czerwiec,
1999 r.
1999
16/01-05/07/99 Sprawozdanie Nr 4 z pracy instalacji dla wytwarzania materiału do podsadzki hydraulicznej i lityfikacji w okresie od 01.06-30.06.1999 r.
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” lipiec,
1999 r.
1999
17/01-04/07/99 Warunki gruntowo-wodne działki Nr 1194 w Polkowicach pod zabudowę domu jednorodzinnego. Opinia geotechniczna
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien, A. Leszczyńska, R. Leszczyński
Barbara i Roman Sikora lipiec,
1999 r.
1999
18/01-04/07/99 Warunki gruntowo-wodne działki Nr 1194 w Polkowicach pod zabudowę domu jednorodzinnego. Opinia geotechniczna
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien, A. Leszczyńska, R. Leszczyński
Krzysztof Porębski lipiec,
1999 r.
1999
19/01-07/07/99 Projekt techniczny wiercenia wielozadaniowego otworu piezometrycznego W-1 dla potrzeb rozbudowy monitoringu hydrogeolog. ZG"Lubin"
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” lipiec,
1999 r.
1999
20/01-05/08/99 Sprawozdanie Nr 5 z pracy instalacji dla wytwarzania materiału do podsadzki hydraulicznej i lityfikacji w okresie od 01.07-31.07.1999 r.
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” sierpień,
1999 r.
1999
21/01-04/08/99 Podsumowanie prac badawczo-eksploatacyjnych zrealizowanych w 1999 r. na instalacji pilotowej dla wytwarzania materiału do podsadzki hydraulicznej i lityfikacji
=============
zespol_autorski
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” sierpień,
1999 r.
1999
22/III/01-03/08/99 Pomiar poziomu wód czwartorzędowych i podczwartorzędowych wraz z określeniem chemizmu wód. Sprawozdanie z realizacji III etapu prac
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien, A. Leszczyńska
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” sierpień,
1999 r.
1999
23/01-04/09/99 Sprawozdanie Nr 6 z pracy instalacji dla wytwarzania materiału do podsadzki hydraulicznej i lityfikacji w okresie od 01.08-31.08.1999 r.
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” wrzesień,
1999 r.
1999
24/01-04/09/99 Wstępna dokumentacja powykonawcza otworu piezometrycznego W-1
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien, A. Leszczyńska, R. Leszczyński
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” wrzesień,
1999 r.
1999
25/01-04/10/99 Sprawozdanie Nr 7 z pracy instalacji dla wytwarzania materiału do podsadzki hydraulicznej i lityfikacji w okresie od 01.09-30.09.1999 r.
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” wrzesień,
1999 r.
1999
26/01-06/10/99 Instrukcja postępowania na wypadek nadzwyczajnego zagrożenia ze strony zbiornika "Żelazny Most" - AKTUALIZACJA
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien, M. Marszałek, A. Leszczyńska, R. Leszczyński, E. Ścigała, W. Serafin
Hydroprojekt - Warszawa październik,
1999 r.
1999
27/01-07/10/99 Projekt techniczny rekonstrukcji otworu piezometrycznego H-3 dla potrzeb rozbudowy monitoringu hydrogeologicznego kopalni "Lubin"
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” październik,
1999 r.
1999
28/01-04/10/10/99 Warunki gruntowo-wodne działki Nr 465/6 położonej w Oborze pod zabudowę domu jednorodzinnego, garażu i pomieszczenia gospodarczego
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien, A. Leszczyńska, R. Leszczyński
Karol Gałka październik,
1999 r.
1999
29/01-07/10/99 Projekt techniczny rekonstrukcji otworu piezometrycznego H-8 dla potrzeb rozbudowy monitoringu hydrogeologicznego kopalni "Lubin"
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien, A. Leszczyńska, R. Leszczyński
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” październik,
1999 r.
1999
30/01-05/11/99 Wstępna koncepcja przemysłowej instalacji dla wydzielania materiału do podsadzki hydraulicznej i lityfikacji z odpadów poflotacyjnych ZWR Lubin
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” listopad,
1999 r.
1999
31/01-05/11/99 Sprawozdanie powykonawcze z rekonstrukcji otworu piezometrycznego H-3
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, A. Leszczyńska, R. Leszczyński, E. Cynien
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” listopad,
1999 r.
1999
32/01-04/11/99 Sprawozdanie Nr 8 z pracy instalacji dla wytwarzania materiału do podsadzki hydraulicznej i lityfikacji w okresie od 02.10-15.11.1999 r
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” listopad,
1999 r.
1999
33/IV/01-03/11/99 Pomiar poziomu wód czwartorzędowych i podczwartorzędowych wraz z określeniem chemizmu wód. Sprawozdanie z realizacji IV etapu pracy oraz analiza danych za rok 1999
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien, A. Leszczyńska
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” listopad,
1999 r.
1999
34/01-05/11/99 Sprawozdanie powykonawcze z rekonstrukcji otworu piezometrycznego H-3
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” listopad,
1999 r.
1999
35/01-05/12/99 Projekt prac geologicznych dla wykonania monitoringu hydrogeologicznego rejonu cmentarza komunalnego w Oborze w strefie wpływów bezpośrednich eksploatacji złoża rud miedzi w granicach obszaru górniczego OG "Lubin"
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien, A. Leszczyńska, R. Leszczyński
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” grudzień,
1999 r.
1999
36/01-06/12/99 Operat wodnoprawny dla uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej ze studni nr Ps5-IIIa (ujęcie przy RZ)
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien, A. Leszczyńska, R. Leszczyński
Przedsiębiorstwo Eksploatacji Wód „AQUAKONRAD” S.A. w Iwinach grudzień,
1999 r.
1999
1/01-04/01/2000 Analiza techniczno-ekonomiczna możliwości dostawy wody pitnej dla miasta Polkowice z ujęć zlokalizowanych w rejonie Lubina
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o., Polkowice styczeń,
2000 r.
2000
1A/01-04/02/2000 Analiza techniczno-ekonomiczna możliwości dostawy wody pitnej dla miasta Polkowice z ujęcia "Potoczek"
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien, S. Furmaniak, M. Marszałek, M. Parchimowicz, E. Ścigała
Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o., Polkowice luty,
2000 r.
2000
2/01-05/01/2000 Sprawozdanie powykonawcze z rekonstrukcji otworu piezometrycznego H-8
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien, A. Leszczyńska, R. Leszczyński
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” styczeń,
2000 r.
2000
3/01-04/01/2000 Koncepcja zintegrowanego systemu gospodarowania zasobami wody pitnej dysponowanymi przez Wydział Lubin Aquakonrad S.A. (Cz. I, Cz. II, Suplement)
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
PEW "Aquakonrad" S.A. Iwiny Cz. I i Cz. II: styczeń,
2000 r., Suplement: luty,
2000 r.
2000
4/01-06/02/2000 Projekt techniczny wiercenia wielozadaniowego otworu piezometrycznego W-3 dla potrzeb rozbudowy monitoringu hydrogeologicznego kopalni "Lubin"
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” marzec,
2000 r.
2000
5/01-05/02/2000 Projekt techniczny wiercenia otworów piezometrycznych C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6 dla potrzeb moniotoringu hydrogeologicznego rejonu cmentarza komunalnego w Lubinie
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” luty,
2000 r.
2000
6/01-04/02/2000 Analiza wyników programu prac badawczych nt. lityfikacji i wykorzystania odpadów flotacyjnych do podsadzki hydraulicznej w kopalni "Lubin"
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” luty,
2000 r.
2000
7/01-06//03/2000 Projekt techniczny wiercenia otworu piezometrycznego H-5 dla potrzeb rozbudowy monitoringu hydrogeologicznego ZG „Lubin”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” marzec,
2000 r.
2000
8/01-05/03/2000 Operat wodnoprawny dla dochodzeń w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na eksploatacje mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków sanitarnych, zrzut ścieków sanitarnych i opadowych oraz zrzut wód kopalnianych z PEW Aquakonrad S.A. w Iwinach do rzeki Bobrzycy
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, A. Leszczyńska, M. Marszałek
PEW "Aquakonrad" S.A. Iwiny marzec,
2000 r.
2000
9/01-05/03/2000 Analiza techniczno-ekonomiczna dostawy wody pitnwj dla miasta Polkowice z ujęcia "Potoczek" -
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o., Polkowice marzec,
2000 r.
2000
10/01- /04/2000 Dokumentacja powykonawcza wiercenia otworów piezometrycznych C-1, C-2, C-3, C-4, C-5 i C-6 dla potrzeb monitoringu hydrogeologicznego rejonu cmentarza komunalnego w Lubinie
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien, A. Leszczyńska, R. Leszczyński
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” kwiecień,
2000 r.
2000
11/I/01-03/04/2000 Pomiar poziomu wód czwartorzędowych i podczwartorzędowych w pieometrach i studniach gospodarskich - Sprawozdanie z realizacji I-go etapu
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien, A. Leszczyńska
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” kwiecień,
2000 r.
2000
12/01-03/05/2000 Dokumentacja powykonawcza wiercenia otworów piezometrycznych P-4, P-5, P-7 i P-8 na terenie stacji paliw Pol-Miedź Trans przy Szybach Głównych O/ZG „Lubin”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz , E. Cynien, A. Leszczyńska, R. Leszczyński
Pol-Miedź Trans maj,
2000 r.
2000
13/01-05/05/2000 Ocena geologiczno-przestrzenna obszarów górniczych kopalin rud miedzi dla potrzeb lityfikacji
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM „Polska Miedź” S.A. Zarząd maj,
2000 r.
2000
14/01-04/06/2000 Sprawozdanie powykonawcze z wiercenia otworu piezometrycznego W-3
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien, A. Leszczyńska, R. Leszczyński
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” czerwiec,
2000 r.
2000
15/II/01-03/06/2000 Pomiar poziomu wód czwartorzędowych i podczwartorzędowych w pieometrach i studniach gospodarskich - Sprawozdanie z realizacji II-go etapu
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien, A. Leszczyńska
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” czerwiec,
2000 r.
2000
16/01-04/07/2000 Sprawozdanie powykonawcze z rekonstrukcji otworu piezometrycznego H-5
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien, A. Leszczyńska, R. Leszczyński
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” lipiec,
2000 r.
2000
17/01-04/07/2000 Program prac remontowych warunkujących uruchomienie instalacji pilotowej dla wytwarzania materiału do podsadzki hydraulicznej i lityfikacji
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” lipiec,
2000 r.
2000
18/01-03/07/2000 Monitoring wód podziemnych i powierzchniowych w otoczeniu składowiska odpadów komunalnych k/Kłopotowa
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien
„MUNDO” Sp. z o.o. lipiec,
2000 r.
2000
19/01-04/07/2000 Badania mineralogiczno-petrograficzne prób piaskowca z kopalni „Polkowice – Sieroszowice”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” lipiec,
2000 r.
2000
20/01-04/07/2000 Aneks do projektu badań geologicznych dla potrzeb rozbudowy sieci otworów piezometrycznych monitoringu hydrogeologicznego kopalni „Lubin”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, A. Leszczyńska, R. Leszczyński
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” lipiec,
2000 r.
2000
21/01-05/08/2000 Ocena zamrażania górotworu dla bezpiecznego drążenia szybu R-XI do głębokości 137,1 m
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
PeBeKa Lubin sierpień,
2000 r.
2000
22/01-05/08/2000 Pomiary i ocena działania układu wentylacyjnego nr 7 w Fabryce Silników
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Volkswagen Motor Polska Polkowice sierpień,
2000 r.
2000
23/01-05/08/2000 Pomiary stężeń substancji toksycznych na stanowiskach pracy w powielarni
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Urząd Miejski Lubin sierpień,
2000 r
2000
24/01-05/08/2000 Pomiary stężeń pyłów i substancji toksycznych na stanowiskach pracy w rozdrabnialni i młynowni
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Zakład Doświadczalny Lubin sierpień,
2000 r
2000
25/01-06/08/2000 Pomiary i ocena działania wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach biurowych
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Volkswagen Motor Polska Polkowice sierpień,
2000 r.
2000
26/01-05/08/2000 Pomiary stężeń pyłów na stanowiskach pracy na zrębie i dnie szybu R-XI
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
PeBeKa Lubin sierpień,
2000 r.
2000
27/01-03/08/2000 Pomiar poziomu wód czwartorzędowych i podczwartorzędowych w pieometrach i studniach gospodarskich - Sprawozdanie z realizacji III-go etapu
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien, A. Leszczyńska
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” sierpień,
2000 r.
2000
28/01-06/09/2000 Projekt techniczny wiercenia wielozadaniowego otworu piezometrycznego W-2 dla potrzeb rozbudowy monitoringu hydrogeologicznego kopalni „Lubin”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” wrzesień,
2000 r.
2000
29/01-05/09/2000 Dokumentacja techniczno-robocza wpięcia rurociągu nadawy do rurociągu magistralnego (R-1) odpadów poflotacyjnych
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” wrzesień,
2000 r.
2000
30/01-05/09/2000 Dokumentacja techniczno-robocza wpięcia rurociągu nadawy do rurociągu magistralnego (R-2) odpadów poflotacyjnych
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” wrzesień,
2000 r.
2000
31/01-06/09/2000 Projekt techniczny wiercenia otworu piezometrycznego W-4 dla potrzeb rozbudowy monitoringu hydrogeologicznego kopalni „Lubin”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” wrzesień,
2000 r.
2000
32/01-06/09/2000 Projekt techniczny wiercenia otworu piezometrycznego H-4 dla potrzeb rozbudowy monitoringu hydrogeologicznego kopalni „Lubin”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” sierpień,
2000 r.
2000
33/01-05/08/2000 Pomiary stężeń pyłów, substancji toksycznych na stanowisku pracy spawacza w oddziale kierownictwa robót inżynieryjnych
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
PeBeKa Lubin sierpień,
2000 r.
2000
34/01-05/08/2000 Pomiary stężeń pyłów, substancji toksycznych na stanowiskach pracy spawaczy w oddziale KRG-Szyby
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
PeBeKa Lubin sierpień,
2000 r.
2000
35/01-06/09/2000 Pomiary i ocena działania wentylacji mechnicznej w pomieszczeniach kantyny
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Volkswagen Motor Polska Polkowice wrzesień,
2000 r.
2000
36/01-04/09/2000 Pomiary i regulacje wentylacji mechanicznej w hali produkcji ksantogenianów
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Fosroc-Ksante Trzebcz Polkowice wrzesień,
2000 r.
2000
37/01-04/10/2000 Badania zanieczyszczeń w gazie ziemnym: - Instalacja odsiarczania KRNiGZ Dębno, - Mieszalnia Kłodawa
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
PGNiG S.A. Zielonogórski Zakład Górnictwa Nafty i Gazu październik,
2000 r.
2000
38/01-05/10/2000 Pomiary stężeń pyłów i substancji toksycznych na stanowisku pracy spawacza pod ziemią
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
PeBeKa Lubin październik,
2000 r.
2000
39/01-05/10/2000 Pomiary stężeń substancji toksycznych na stanowiskach pracy Oddział Lubin: - Maszynownia chłodnicza - Laboratorium Kontroli Jakości
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Lubin październik,
2000 r.
2000
40/01-05/10/2000 Pomiary stężeń substancji toksycznych na stanowiskach pracy Oddział Ścinawa: - Maszynownia chłodnicza - Laboratorium Kontroli Jakości
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Lubin październik,
2000 r.
2000
41/01-05/10/2000 Pomiary stężeń czterochloroetylenu na stanowisku pracy w ekologicznej pralni chemicznej
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
PPH „Wiśniewski” s.c. Ścinawa październik,
2000 r.
2000
42/01-05/10/2000 Instrukcja eksploatacyjna instalacji do wytwarzania materiału do podsadzki hydraulicznej i lityfikacji
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” październik,
2000 r.
2000
43/01-05/10/2000 Projekt prac geologicznych na likwidację otworu studziennego nr 24-s’ na ujęciu „Sobin-Jędrzychów”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
„Energetyka” Sp. z o.o. Lubin październik,
2000 r.
2000
44/01-05/10/2000 Projekt prac geologicznych na likwidację otworów studziennych nr 4-s i 7-s na ujęciu „Szklary”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien
„Energetyka” Sp. z o.o. Lubin październik,
2000 r.
2000
45/01-03/10/2000 Pomiary i ocena działania wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach siedziby PK „Hydrogeometal” s.c.
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien

październik,
2000 r.
2000
46/01-04/10/2000 Określenie składu i struktury mineralizacji Cu i metali towarzyszących w udostępnionych obszarach O/ZG „Rudna”:
- profil złożowy Mo 13-1056
- profil złożowy Mo 19-1636
- profil złożowy Po 18-2306
- profil złożowy Mo 25-1343
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, J. Jarosz, J. Jendrzejaczyk, G. Janik
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Rudna: październik,
2000 r.
2000
47/01-03/10/2000 Monitoring wód podziemnych i powierzchniowych w otoczeniu składowiska odpadów komunalnych koło Kłopotowa
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien
„MUNDO” Sp. z o.o. w Lubinie październik,
2000 r.
2000
48/01-05/11/2000 Pomiary i ocena działania wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach wartowni
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Volkswagen Motor Polska Polkowice listopad,
2000 r.
2000
49/01-05/11/2000 Pomiary i ocena działania wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach myjni palet i logistyki
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Volkswagen Motor Polska Polkowice listopad,
2000 r.
2000
50/01-05/11/2000 Regulacje przepływów powietrza na odciągach technicznych nr 1 i 2
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Volkswagen Motor Polska Polkowice listopad,
2000 r.
2000
51/01-04/12/2000
51a/01-04/12/2000
Operaty wodnoprawne dla uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na eksploatację urządzeń do poboru wody, na pobór wód podziemnych oraz na ustanowienie strefy ochrony sanitarnej ujęcia wód podziemnych w Sosnówce
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien, E. Ścigała
ZGKiM w Twardogórze grudzień,
2000 r.
2000
52/01-04/12/2000 Operat wodnoprawny dla uzyskania pozwolenia wodnopranego na eksploatację urządzeń do poboru wody podziemnej ze studni 1z w Brzezince
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien, E. Ścigała, M. Marszałek
ZGKiM w Twardogórze grudzień,
2000 r.
2000
53/01-04/12/2000 Operat wodnoprawny dla uzyskania pozwolenia wodnopranego na eksploatację urządzeń do poboru wody podziemnej ze studni St-1 i St-2 wraz z odprowadzeniem popłuczyn ze stacji uzdatniania wody w Grabownie Wielkim
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien, E. Ścigała, M. Marszałek
ZGKiM w Twardogórze grudzień,
2000 r.
2000
54/01-04/12/2000 Operat wodnoprawny dla uzyskania pozwolenia wodnopranego na eksploatację urządzeń do poboru wody podziemnej ze studni Pg-1 wraz z odprowadzeniem popłuczyn ze stacji uzdatniania wody w Chełstowie
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien, E Ścigała, M. Marszałek
ZGKiM w Twardogórze grudzień,
2000 r.
2000
55/01-04/11/2000 Sprawozdanie nr 9 z pracy instalacji „Gilów”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin” listopad,
2000 r.
2000
56/IV/01-03/12/2000 Pomiar poziomu wód czwartorzędowych i podczwartorzędowych w pieometrach i studniach gospodarskich - Sprawozdanie z realizacji IV-go etapu
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien, A. Leszczyńska
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” grudzień,
2000 r.
2000
57/01-04/12/2000 Dokumentacja powykonawcza rozbudowy monitoringu hydrogeologicznego O/ZG „Lubin” w obszarze podtrzeciorzędowych wychodni cechsztynu
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien, A. Leszczyńska, R. Leszczyński
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” grudzień,
2000 r.
2000
58/01-06/12/2000 Projekt techniczny modernizacji przepompowni ścieków w E-2 - Inwentaryzacja
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, S. Furmaniak, M. Marszzałek, E. Ścigała
„Energetyka” Sp. z o.o. w Lubinie grudzień,
2000 r.
2000
58a/01-06/12/2000 Projekt techniczny modernizacji przepompowni ścieków w E-2
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, S. Furmaniak, M. Marszałek, E. Ścigała
„Energetyka” Sp. z o.o. w Lubinie grudzień,
2000 r.
2000
59/01-04/12/2000 Dokumentacja hydrogeologiczna złoża rud miedzi kopalni „Polkowice – Sieroszowice”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Polkowice – Sieroszowice” grudzień,
2000 r.
2000
60/01-04/12/2000 Analizy mineralogiczne i petrograficzne
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, J. Jarosz, J. Jendrzejaczyk, G. Janik
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Lubin” grudzień,
2000 r.
2000
61/01-05/12/2000 Dokumentacja z likwidacji studni nr 1s i 9s na ujęciu wody „Retków – Stara Rzeka”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, A. Leszczyńska
„Energetyka” Sp. z o.o. w Lubinie grudzień,
2000 r.
2000
1/01/01/2001 Pomiary stężeń substancji toksycznych
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
„PeBeKa” styczeń,
2001 r.
2001
2/01/01/2001 Pomiary stężeń substancji toksycznych na stanowisku kserowania w PBŚ PK „Hydrogeometal”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół

styczeń,
2001 r.
2001
3/01-04/01/2001 Wstępna koncepcja zagospodarowania pozabilansowego i nieprzemysłowego złoża rud miedzi typu piaskowcowego w kopalni „Lubin”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół

styczeń,
2001 r.
2001
4/01-05/02/2001 Projekt prac geologicznych na odwiercenie otworów piezometryczncyh Sc-1, Sc-2, Sc-3, Sc-4, Sc-5 w rejonie cmentarza w Szklarach Górnych
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien, A. Leszczyńska
O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” luty,
2001
2001
5/01-05/02/2001 Pomiary stężeń pyłów i substancji toksycznych w kotłowni na stanowisku palacza
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Dom Towarowy Lubin luty,
2001
2001
6/01-05/02/2001 Pomiary stężeń pyłów i substancji toksycznych na stanowiskach pracy w Rozdrabialni, Młynowni i Flotacji
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Zakład Doświadczalny Lubin luty,
2001
2001
7/01-05/02/2001 Pomiary i ocena działania wentylacji mechanicznej w przepompowni osadów przefermentowanych oczyszczalni ścieków
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
MPWiK Lubin luty,
2001
2001
8/01-10/02/2001 Instrukcja obsługi Szybu R-XI O/Z „Rudna”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
PeBeKa Lubin luty,
2001
2001
9/01-5/03/2001 Projekt techniczny wiercenia otworów piezometrycznych Sc-1, Sc-2, Sc-3, Sc-4, Sc-5 dla potrzeb monitoringu hydrogeologicznego w rejonie cmentarza w Szklarach Górnych
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” marzec,
2001
2001
10/01-5/03/2001 Pomiary stężeń substancji toksycznych na stanowiskach pracy. Oddział Ścinawa
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
OSM Lubin marzec,
2001
2001
11/01-5/03/2001 Pomiary stężeń substancji toksycznych na stanowiskach pracy. Oddział Lubin
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
OSM Lubin marzec,
2001
2001
12/01-5/03/2001 Pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych z instalacji do termicznej redukcji i dehydratacji odpadów
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Zakład Doświadczalny Lubin marzec,
2001
2001
13/01-5/03/2001 Pomiary stężeń pyłów na stanowiskach pracy pod ziemią. Szyb Lubin Wschodni
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
PeBeKa Lubin marzec,
2001
2001
14/01-5/04/2001 Pomiary i ocena działania wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej w pomieszczeniach wartowni
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Volkswagen Motor Polska Polkowice kwiecień,
2001
2001
15/01-5/04/2001 Pomiary i ocena działania wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej w Zakładzie Odzysku Koncentratów Metali w Polkowicach
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Arka Konsorcjum Poznań kwiecień,
2001
2001
16/01-5/04/2001 Pomiary stężeń pyłów i substancji toksycznych na stanowisku spawacza pod ziemią
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
PeBeKa Lubin kwiecień,
2001
2001
17/01-5/04/2001 Pomiary stężeń pyłów i substancji toksycznych na stanowiskach pracy frezerów Oddział Mechanizacji Górnictwa
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Zakład Doświadczalny Lubin kwiecień,
2001
2001
18/01-05/04/2001 Pomiary stężeń substancji toksycznych na stanowiskach pracy tokarzy i wydawcy narzędzi. Oddział Mechanizacji Górnictwa
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Zakład Doświadczalny Lubin kwiecień,
2001
2001
19/01-05/04/2001 Pomiary stężeń pyłów i substancji toksycznych na stanowiskach pracy ślusarzy Oddział Mechanizacji Górnictwa
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Zakład Doświadczalny Lubin kwiecień,
2001
2001
20/01-05/04/2001 Pomiary stężeń pyłów i substancji toksycznych na stanowiskach pracy ślusarzy-spawaczy i szlifierza Oddział Mechanizacji Górnictwa
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Zakład Doświadczalny Lubin kwiecień,
2001
2001
21/01-04/04/2001 Monitoring hydrogeologiczny otworów piezometrycznych P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 na terenie stacji paliw Pol-Miedź Trans przy szybach głównych O/ZG „Lubin
Sprawozdanie I kw.
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien
Pol-Miedź Trans Lubin kwiecień,
2001
2001
22/01-04/04/2001 Rozpoznanie podłoża gruntowego w celu określenia stopnia skażenia gruntu w rejonie mogilnika w Lisowicach
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien
Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa OT w Legnicy kwiecień,
2001
2001
23/01-05/04/2001 Dokumentacja powykonawcza wiercenia otworów piezometrycznych Sc-1, Sc-2, Sc-3m, Sc-4, Sc-5 w rejonie cmentarza w Szklarach Górnych
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien
KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” kwiecień,
2001
2001
24/01-05/04/2001 Dokumentacja hydrogeologiczna złoża rud miedzi kopalni „Polkowice-Sieroszowice”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien, A. Leszczyńska, R. Leszczyński, R. Wiśniewski
KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice kwiecień,
2001
2001
25/01-05/04/2001 Pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza z kotłowni kompleksowej w Duninowie
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Jednostka Wojskowa nr 3036 kwiecień,
2001
2001
26/01-05/04/2001 Pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza z kotłowni węglowej. Kotły WP-70 nr 1 i 2
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
MPEC „Termal” Lubin kwiecień,
2001
2001
27/01-05/05/2001 Analizy mineralogiczno-petrograficzne,
Profil złożowy Lu 15-774
Profil złożowy Lu 15-778
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, J. Jarosz, J. Jendrzejaczyk, G. Janik
O/ZG „Lubin” maj,
2001
2001
28/01-05/05/2001 Pomiary emisji pyłów i gazów z pieców gazowych w hartowni
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Volkswagen Motor Polska Polkowice maj,
2001
2001
29/01-05/05/2001 Wstępna koncepcja zagospodarowania poza bilansowego i nieprzemysłowego złoża rud miedzi typu piask. w kopalni „Lubin”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół

maj,
2001
2001
30/01-05/05/2001 Pomiary i ocena działania wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach myjni palet i logistyki
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Volkswagen Motor Polska Polkowice maj,
2001
2001
31/01-04/05/2001 Określenie składu i struktury mineralizacji Cu i metali towarzyszących w udostęp. obszarach O/ZG „Rudna”
Profil złożowy Po-02-2704
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, J.Jarosz, J. Jendrzejaczyk, G. Janik
KGHM PM S.A. O/ZG „Rudna” maj,
2001
2001
32/01-05/05/2001 Pomiary stężeń wodorotlenku potasu na stanowiskach pracy w lampowni O/Z „Rudna”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Zakład Doświadczalny Lubin maj,
2001
2001
33/01-04/05/2001 Określenie składu i struktury mineralizacji Cu i metali towarzyszących w udost. obszarach O/ZG „Rudna” Profil zł. Po-13-2124 „s”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, J. Jarosz, J. Jendrzejaczyk, G. Janik
KGHM PM S.A. O/ZG „Rudna” maj,
2001
2001
34/01-05/06/2001 Pomiary i ocena działania wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej w oczyszczalni ścieków sanitarnych Szyb Polkowice Zachodnie
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
PBUiH „Budremix” Sp. z o.o. Lubin czerwiec,
2001 r.
2001
35/01-05/06/2001 Pomiary i ocena działania wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej w oczyszczalni ścieków Obiekt nr 23 i nr 40
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
MPWiK Sp. z o.o. Lubin czerwiec,
2001 r.
2001
36/01-05/06/2001 Opinia geotechniczna dla posadowienia Zakładowej Oczyszczalni Ścieków Sanitarnych CMM 300 przy Szybach Zachodnich O/Z „Polkowice-Sieroszowice”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien, E. Ścigała
PBUiH „Budremix” Sp. z o.o. Lubin czerwiec,
2001 r.
2001
37/01-05/06/2001 Pomiary stężeń pyłów i substancji toksycznych na stanowiskach spawaczy KRM – Baza Rudna Główna
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
PeBeKa Lubin czerwiec,
2001 r.
2001
38/01-05/06/2001 Pomiary i ocena działania wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej w pomieszczeniach wartowni
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Volkswagen Motor Polska Polkowice czerwiec,
2001 r.
2001
39/01-05/06/2001 Określenie składu i struktury mineralizacji Cu i metali towarzyszących w udostępnionych obszarach O/ZG „Rudna” Profil złożowy Po-14-1602 „s” - II etap
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, J. Jarosz, J. Jendrzejaczyk, G. Janik
KGHM PM S.A. O/ZG „Rudna” czerwiec,
2001 r.
2001
40/01-05/06/2001 Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w OSM Oddział Lubin – stan 27.06.2001r..
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
OSM Lubin czerwiec,
2001 r.
2001
41/01-05/06/2001 Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w OSM O/Ścinawa – stan 27.06.2001 r
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
OSM Lubin czerwiec,
2001 r.
2001
42/01-05/07/2001 Aneks Nr 2 do „Dokumentacji hydrogeologicznej zasobów wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ujęcie Nr I w Lubinie – dokumentacja powykonawcza wiercenia otworu zastępczego nr 1z
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
MPWiK Sp. z o.o. Lubin lipiec,
2001 r.
2001
43/01-05/07/2001 Pomiary i ocena działania wentylacji mechanicznej w budynku przy ul. Wojska Polskiego 2,4,6, w Polkowicach
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Urząd Gminy Polkowice lipiec,
2001 r.
2001
44/01-05/07/2001 Monitoring hydrogeologiczny otworów piezometrycznych P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 na terenie stacji paliw Pol-Miedź Trans przy szybach głównych O/ZG „Lubin
Sprawozdanie II kw.
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien
Pol-Miedź Trans Lubin lipiec,
2001 r.
2001
45/01-05/07/2001 Pomiary stężeń substancji toksycznych na stanowisku pracy w malarni – KRM Baza RG
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
PeBeKa Lubin lipiec,
2001 r.
2001
46/01-04/07/2001 Projekt prac geologicznych na likwidacje otworów studziennych nr Ia i 6s na ujęciu „Rynarcice”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
„Energetyka” Sp. z o.o. Lubin lipiec,
2001 r.
2001
47/01-04/07/2001 Projekt prac geologicznych na likwidację otworów piez. nr 6p, 5pz i 3p2 na ujęciu „Retków –Stara Rzeka”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien
„Energetyka” Sp. z o.o. Lubin lipiec,
2001 r.
2001
48/01-05/07/2001 Pomiary i ocena działania oraz ocena regulacji instalacji wentylacyjnej linii konserwacji silników Eisenmann
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Volkswagen Motor Polska Polkowice lipiec,
2001 r.
2001
49/01-04/07/2001 Projekt prac geologicznych na odwiercenie otworów studziennych na terenie Stadionu GOS w Lubinie – wycofano
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien
MKS „ZAGŁĘBIE” Lubin lipiec,
2001 r.
2001
50/01-04/08/2001 Badanie składu chemicznego gazu ziemnego i powietrza w elektrociepłowni w Bolesławcu
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Polish Energy Partner S.A. Warszawa sierpień,
2001 r.
2001
51/01-05/08/2001 Pomiary stężeń substancji toksycznych na 4 stanowiskach pracy (Rozdrabialnia i Młynownia)
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Zakład Doświadczalny Lubin sierpień,
2001 r.
2001
52/01-04/08/2001 Analizy mineralogiczno-petrograficzne
Profil złożowy Lu 8-983
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, J. Jarosz, J. Jendrzejaczyk, G. Janik
KGHM PM S.A. O/ZG „Lubin” sierpień,
2001 r.
2001
53/01-05/08/2001 Pomiary i ocena działania wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej w maszynowni chłodniczej Oddział Lubin
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
OSM Lubin sierpień,
2001 r.
2001
54/01-05/09/2001 Badanie składu chemicznego powietrza w elektrociepłowni w Bolesławcu
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Polish Energy Partner S.A. Warszawa wrzesień,
2001 r.
2001
55/01-03/09/2001 Program zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska powiatu Lubińskiego
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Starostwo Powiatowe w Lubinie wrzesień,
2001 r.
2001
56/01-05/09/2001 Pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych z instalacji do termicznej redukcji i dehydratacji odpadów w Oddziale Odzysku Koncentratów Metali w Polkowicach
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Zakład Doświadczalny Lubin wrzesień,
2001 r.
2001
57/01-04/09/2001 Rozpoznanie podłoża gruntowego w celu określenia zawartości substancji ropopochodnych na terenie Zakładu Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien
Volkswagen Motor Polska Polkowice wrzesień,
2001 r.
2001
58/01-03/10/2001 Monitoring hydrogeologiczny otworów piezometrycznych P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 na terenie stacji paliw Pol-Miedź Trans przy szybach głównych O/ZG „Lubin
Sprawozdanie III kw.
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien
Pol-Miedź Trans Lubin październik,
2001 r.
2001
59/01-04/10/2001 Analizy mineralogiczno-petrograficzne
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, J. Jarosz, J. Jendrzejaczyk, G. Janik
ZG „Lubin” październik,
2001 r.
2001
60/01-05/10/2001 Badanie składu chemicznego powietrza przed i za filtrami w elektrociepłowni Wizów w Bolesławcu
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Polish Energy Partners Warszawa październik,
2001 r.
2001
61/01-05/10/2001 Pomiary, regulacje i ocena działania układu wentylacyjnego w pomieszczeniu cytostatyków szpitala D-40 przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 54 w Lubinie
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Firma Instalacyjno-Budowlana F.A.J. Legnica październik,
2001 r.
2001
62/01-05/10/2001 Pomiary i ocena działania wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej w maszynowni chłodniczej Oddział Ścinawa
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
OSM Lubin październik,
2001 r.
2001
63/01-03/10/2001 Rozpoznanie podłoża gruntowego w celu określenia stężenia metali ciężkich w podłożu wysypiska odpadów komunalnych w Trzebczu.
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien
„Trawos” Sp. z o.o. Polkowice październik,
2001 r.
2001
64/01-05/10/2001 Pomiary i ocena działania wentylacji mechanicznej w magazynie kwasu i ługu wydziału elektrociepłowni E-1
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Energetyka Sp. z o. o Lubin październik,
2001 r.
2001
65/01-05/10/2001 Pomiary emisji wodorotlenku sodu oraz alkoholu izobutylawego, toulenu i ksylenu z wytwórni ksantogenianu
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Fosroc-Ksante Sp. Z o.o. Polkowice październik,
2001 r.
2001
66/01-05/11/2001 Rozpoznanie podłoża gruntowego w celu określenia stężenia metali ciężkich w podłożu wysypiska odpadów komunalnych w Moskorzynie
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien
HPUP „Hutmar” S.A. w Polkowicach listopad,
2001 r.
2001
67/01-03/11/2001 Rozpoznanie podłoża gruntowego w celu określenia stężenia metali ciężkich w podłożu wysypiska odpadów komunalnych w Tarnówku
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien
PKB Sp. z o.o. w Polkowicach listopad,
2001 r.
2001
68/01-03/11/2001 Ocena warunków hydrogeolog. dla sporządzenia oferty na roboty tunelowe w Belgii
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, K. Tarsa, W. Serafin, E. Cynien, E.Ścigała
PeBeKa Lubin listopad,
2001 r.
2001
69/01-04/11/2001 Pomiary stężeń pyłów na stanowisku pracy pod ziemią Szyb Wschodni w Lubinie
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
PeBeKa Lubin listopad,
2001 r.
2001
70/01-05/11/2001 Ocena możliwości wykonania ekranu izolacyjnego z miejscowych utworów gliniastych dla wysypiska odpadów komunalnych w Polkowicach Dolnych
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien, E. Ścigała
„EKOMBUD” Biedrzychowa listopad,
2001 r.
2001
71/01-03/11/2001 Opinia geotechniczna warunków gruntowo-wodnych działki Nr 36 położonej przy ul. Radziejowskiej 49 w Bydgoszczy
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Ścigała
Jerzy Kwiatkowski listopad,
2001 r.
2001
72/01-03/11/2001 Rozpoznanie podłoża gruntowego w celu określenia stężenia metali ciężkich w podłożu wysypiska odpadów komunalnych w Dąbrowie
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien
PKB Sp. z o.o. w Polkowicach listopad,
2001 r.
2001
73/01-03/11/2001 Projekt prac geologicznych na wykonanie otworów piezometrycznych z możliwością okresowego poboru wody na terenie stadionu GOS w Lubinie
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien
MKS „ZAGŁĘBIE” Lubin listopad,
2001 r.
2001
74/01-0 /11/2001 Badania stężeń substancji chemicznych w powietrzu w pomieszczeniach biurowych budynku D-12
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
PeBeKA Lubin listopad,
2001 r.
2001
75/01-05/11/2001 Pomiary stężeń pyłów na stanowiskach tokarzy oraz substancji chemicznych na stanowisku szlifierza.
Oddział Mechanizacji Górnictwa
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Zakład Doświadczalny Lubin listopad,
2001 r.
2001
76/01-05/11/2001 Pomiary stężeń pyłów i substancji chemicznych na stanowisku pracy spawacza
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
PeBeKA Lubin listopad,
2001 r.
2001
77/01-05/11/2001 Pomiary stężeń amoniaku na stanowisku obróbki cieplno-chemicznej .Oddział Mechanizacji Górnictwa
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Zakład Doświadczalny Lubin listopad,
2001 r.
2001
78/01-05/11/2001 Analizy mineralogiczne i petrograficzne
Profil złożowy Ko 12-295 „a”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, J. Jarosz, J. Jendrzejaczyk, G. Janik
KGHM PM S.A. O/ZG „Lubin” listopad,
2001 r.
2001
79/01-04/11/2001 Projekt techniczny z technologią wiercenia otworu technicznego spustowego w obrębie szybu R-XI, wierconego metodą z dołu, tj. z lunety wentylacyjnej na głębokości 1210 m, do góry do głębokości 630 m oraz odprowadzenia wody do komory pomp na poz. 1230 m.
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna” listopad,
2001 r.
2001
80/01-05/12/2001 Pomiary emisji zanieczyszczeń z kotłów gazowych RN-HW 10
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
MPEC „Termal” Lubin grudzień,
2001 r.
2001
81/01-05/12/2001 Pomiary emisji zanieczyszczeń z wyrzutni wentylacyjnych znad linii korbowodów. Układ wentylacyjny nr 12.
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Volkswagen Motor Polska Polkowice grudzień,
2001 r.
2001
82/01-03/12/2001 Ocena możliwości wykonania ekranu izolacyjnego z miejscowych utworów gliniastych dla wysypiska odpadów komunalnych w Polkowicach Dolnych
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien, E. Ścigała
„Ekombud” Biedrzychowa grudzień,
2001 r.
2001
83/01-03/12/2001 Monitoring hydrogeologiczny otworów piezometrycznych P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 na terenie stacji paliw Pol-Miedź Trans przy Szybach Głównych O/ZG „Lubin
Sprawozdanie za IV kw.
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien
„Pol-Miedź Trans” Sp. z o. o. Lubin grudzień,
2001 r.
2001
84/01-04/12/2001 Analizy mineralogiczne i petrograficzne.
Profil złożowy Lu 23-178 „a”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, J. Jarosz, J. Jendrzejaczyk, G. Janik
KGHM PM S.A. O/ZG „Lubin” grudzień,
2001 r.
2001
85/01-03/12/2001 Monitoring hydrogeologiczny otworów piezometrycznych P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 na terenie stacji paliw „Pol-Miedź Trans” przy Szybach Głównych O/ZG „Lubin
Sprawozdanie roczne za – 2001
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien
„Pol-Miedź Trans” Lubin grudzień,
2001 r.
2001
86/01-05/12/2001 Pomiary emisji zanieczyszczeń z promienników gazowych i z pieców hartowniczych
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Volkswaen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowice Dolne grudzień,
2001 r.
2001
87/01-06/12/2001 Program zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska powiatu lubińskiego Wersja skrócona
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Starostwo Powiatowe w Lubinie grudzień,
2001 r.
2001
1/01-05/01/2002 Pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, B. Jasiński
ANCOR HM Europa Polkowice styczeń,
2002 r.
2002
2/01-05/01/2002 Badania imisji substancji ropopochodnych na terenie zakładu
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, B. Jasiński
Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. Polkowice Dolne styczeń,
2002 r.
2002
3/01-05/01/2002 Pomiary emisji mączki wapiennej i styrenu z wytwórni kleju żywicznego
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Fosroc-Ksante Polkowice styczeń,
2002 r.
2002
4/01-05/02/2002 Pomiary na stanowiskach spawaczy w KRG Szyb R-XI
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
„PeBeKa” Lubin luty,
2002 r.
2002
05/01-05/02/2002 Pomiary na stanowisku pracy w pomieszczeniu technicznym
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
„PeBeKa” Lubin luty,
2002 r.
2002
06/01-05/02/2002 Pomiary stężeń pyłów w powietrzu w Oddziale Polkowice – Dolnośląskiej Korporacji Ekologicznej - Oława
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Arka Konsorcjum Poznań luty,
2002 r.
2002
07/01-02/02/2002 Dokumentacja układu pomp Warman
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
„Korbud-Bis” M. Bugajczyk Bielsko-Biała luty,
2002 r.
2002
08/01-05/02/2002 Pomiary i ocena działania wentylacji mechanicznej w obiekcie handlowym w Lubinie przy ul. Sportowej 31
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Market ABC Lubin luty,
2002 r.
2002
09/01-05/03/2002 Analiza przyczyn nadmiernych strat oleju na podstawie pomiarów układu odciągów technicznych 3a, 3b i 4c
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Volkswagen Motor Polska Polkowice Dolne marzec,
2002 r.
2002
10/01-05/03/2002 Pomiary na stanowiskach spawaczy w KR Szyb R-XI
Wydanie skorygowane
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
„PeBeKa” Lubin marzec,
2002 r.
2002
11/01/05/03/2002 Pomiary na stanowisku pracy w pomieszczeniu technicznym powielarni w budynku D-12
Wydanie skorygowane
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
„PeBeKa” Lubin marzec,
2002 r.
2002
12/01-05/03/2002 Pomiary stężeń pyłów i substancji chemicznych na stanowiskach pracy w rozdrabialni i młynowni oddziału wzbogacania rud
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
„INOVA” Lubin marzec,
2002 r.
2002
13/01-05/04/2002 Pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy w oddziale KRG Metro w Warszawie
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
„PeBeKa” O/KRG Metro Warszawa kwiecień,
2002 r.
2002
14/01-03/04/2002 Monitoring hydrogeologiczny otworów piezometrycznych P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 na terenie stacji paliw „Pol-Miedź Trans” przy Szybach Głównych O/ZG „Lubin
Sprawozdanie za I kwartał 2002r.
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien
„Pol-Miedź Trans” Lubin kwiecień,
2002 r.
2002
15/01-06/04/2002 Badania mineralogiczno-petrograficzne i chemiczne fazy stałej zawartej w pianie generowanej w procesie hydrotransportu odpadów poflotacyjnych
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakład Hydrotechniczny kwiecień,
2002 r.
2002
16/01-05/05/2002 Pomiary stężeń pyłów i substancji chemicznych na stanowiskach pracy ślusarzy-spawaczy w Oddziale Mechanizacji Górnictwa
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Centrum Innowacji Technicznej INOVA Sp. z o.o. maj,
2002 r.
2002
17/01-05/05/2002 Pomiary stężeń pyłów i substancji chemicznych na stanowiskach pracy ślusarzy i ślusarza-suwnicowego w Oddziale Mechanizacji Górnictwa
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Centrum Innowacji Technicznej, INOVA Sp. z o.o. maj,
2002 r.
2002
18/01-05/05/2002 Pomiary stężeń pyłów i substancji chemicznych na stanowiskach prac frezerów, tokarzy i wydawcy narzędzi w Oddziale Mechanizacji Górnictwa
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Centrum Innowacji Technicznej INOVA Sp. z o.o. maj,
2002 r.
2002
19/01-04/05/2002 Badania zanieczyszczeń w gazie ziemnym z odcinka pomiarowego KGZ Kościan
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie
Oddział - Zielonogórski Zakład Górnictwa Nafty i Gazu
maj,
2002 r.
2002
20/01-04/05/2002 Analizy mineralogiczne i petrograficzne,
Profil złożowy Ko 11-2020
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, M. Jendrzejaczyk, G. Janik
KGHM Polska Miedź SA O/ZG „Lubin” maj,
2002 r.
2002
21/01-05/06/2002 Badania zanieczyszczeń w gazie ziemnym z odwiertu Brońsko-5
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie Oddział - Zielonogórski Zakład Górnictwa Nafty i Gazu czerwiec,
2002 r.
2002
22/01-05/06/2002 Badania zanieczyszczeń w gazie ziemnym z odwiertu Miedzychód-5
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie
Oddział - Zielonogórski Zakład Górnictwa Nafty i Gaz
czerwiec,
2002 r.
2002
24/01-04/06/2002 Przegląd ekologiczny składowiska odpadów komunalnych w Ścinawie
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien, E. Ściagała
ZGK Ścinawa czerwiec,
2002 r.
2002
25/01-07/06/2002 Dokumentacja powykonawcza otworu technicznego spustowego TS-1 Km-7 odwierconego w obrębie Szybu R-XI wierconego z dołu, tj. z lunety wentylacyjnej na głębokości 1210 m do góry do głębokości 635 m.
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
„PeBeKa” S.A. Lubin czerwiec,
2002 r.
2002
26/01-04/06/2002 Opinia hydrogeologiczna dotycząca wpływu na środowisko (w szczególności na Główny Zbiornik Wód Podziemnych) wyrobiska piasku Żukowice, rekultywowanego przy pomocy odpadów hutniczych
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien, E. Ścigała, M. Stefański, W. Chondromadidis
KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów czerwiec,
2002 r.
2002
27/01-04/07/2002 Badania ścieków komunalnych z terenu zakładu Volkswagen Motor Polska w Polkowicach Dolnych
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Volkswagen Motor Polska Polkowice Dolne lipiec,
2002 r.
2002
28/01-04/07/2002 Analiza przyczyn dyskomfortu termicznego i złej jakości powietrza wentylacyjnego oraz możliwości poprawy istniejącego stanu. Układ wentylacyjny nr 10.
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Volkswagen Motor Polska Polkowice Dolne lipiec,
2002 r.
2002
29/01-05/07/2002 Pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza z linii wałów korbowych (część II emitor E-32)
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Volkswagen Motor Polska Polkowice Dolne lipiec,
2002 r.
2002
30/01-03/07/2002 Monitoring hydrogeologiczny otworów piezometrycznych P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 na terenie stacji paliw „Pol-Miedź Trans” przy Szybach Głównych O/ZG „Lubin
Sprawozdanie za II kwartał 2002r.
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien
„Pol-Miedź Trans” Lubin lipiec,
2002 r.
2002
31/01-04/07/2002 Opinia do „Programu ochrony środowiska dla gminy miejskiej Lubin” opracowanego przez CITEC w Katowicach
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Zarząd Miasta Lubin lipiec,
2002 r.
2002
32/01-04/07/2002 Instrukcja eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w Ścinawie
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien, E. Ścigała
ZGK Ścinawa lipiec,
2002 r.
2002
33/01-06/08/2002 Projekt technologiczny na odwiercenie 28 otworów piezometrycznych na składowisku „Żelazny Most”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM Polska Miedź S.A. O/ Zakład Hydrotechniczny w Rudnej sierpień,
2002 r.
2002
34/01-05/08/2002 Doświadczalne ustalenie parametrów pracy odciągów technicznych w celu ograniczenia emisji olejów z obrabiarek
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
„Volkswagen Motor Polska” Polkowice Dolne sierpień,
2002 r.
2002
35/01-04/09/2002 Koncepcja odbudowy wód podziemnych i powierzchniowych zlewni potoku Małomickiego oraz rekonstrukcji Zalewu
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien, E. Ścigała, P. Zdril
Zarząd Miasta Lubin wrzesień,
2002 r.
2002
36/01-06/09/2002 Projekt technologiczny na odwiercenie 22 otworów piezometrycznych na składowisku „Żelazny Most”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM Polska Miedź S.A. O/ Zakład Hydrotechniczny w Rudnej wrzesień,
2002 r.
2002
37/01-05/09/2002 Pomiary stężeń substancji chemicznych na stanowiskach pracy w rozdrabialni i młynowni Oddziału Wzbogacania Rud
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
INOVA Lubin wrzesień,
2002 r.
2002
38/01-05/09/2002 Pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy w Oddziale KRG Metro w Warszawie
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
„PeBeKa” S.A. Lubin wrzesień,
2002 r.
2002
39/01-03/09/2002 Wnioski zgłoszone przez uczestników konferencji pt. „Program zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska powiatu Lubińskiego a uwarunkowania rozwoju ,przemysłu miedziowego, założenia – rzeczywistość”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Starostwo Powiatowe Lubin wrzesień,
2002 r.
2002
40/01-05/09/2002 Pomiary stężeń pyłów i substancji chemicznych na stanowisku pracy w kotłowni Oddział Lubin
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Lubin wrzesień,
2002 r.
2002
41/01-05/09/2002 Pomiary stężeń pyłów i substancji chemicznych na stanowisku pracy w kotłowni Oddział Ścinawa
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Lubin wrzesień,
2002 r.
2002
42/01-04/10/2002 Kontrola i ocena stanu zagrożenia radiacyjnego w wodach i osadach dołowych kopalni „Lubin”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien
KGHM Polska Miedź S.A. O/ ZG „Lubin” październik,
2002 r.
2002
43/01-05/10/2002 Określenia składu i struktury mineralizacji Cu i metali towarzyszących w udostępnionych obszarach O/ZG „Lubin”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna” październik,
2002 r.
2002
44/01-04/10/2002 Monitoring hydrogeologiczny otworów piezometrycznych P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 na terenie stacji paliw „Pol-Miedź Trans” przy Szybach Głównych O/ZG „Lubin
Sprawozdanie za II kwartał 2002r.
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien
„Pol-Miedź Trans” Lubin październik,
2002 r.
2002
45/01-05/10/2002 Pomiary stężeń substancji chemicznych na stanowiskach pracy Oddział Lubin
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Lubin październik,
2002 r.
2002
46/01-05/10/2002 Pomiary stężeń substancji chemicznych na stanowiskach pracy Oddział Ścinawa
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Lubin październik,
2002 r.
2002
48/01-05/10/2002 Projekt prac geologicznych na odwiercenie otworu piezometrycznego P-1 na terenie ośrodka wypoczynkowego „OAZA” w Iwnie
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
„PeBeKa” S.A. Lubin październik,
2002 r.
2002
49/01-06/10/2002 Wariantowa koncepcja hermetyzacji składowiska „Żelazny Most”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakład Hydrotechniczny w Rudnej październik,
2002 r.
2002
50/01-05/11/2002 Badania zanieczyszczeń w gazie ziemnym zasilającym turbinę
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Elektrownia Gorzów S.A.
Gorzów Wielkopolski
listopad,
2002 r.
2002
51/01-05/11/2002 Pomiary stężeń pyłów na stanowiskach pracy tokarzy i wydawcy narzędzi w Oddziale Mechanizacji Górnictwa
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Centrum Innowacji Technicznych INOVA w Lubinie listopad,
2002 r.
2002
52/01-05/12/2002 Analiza granulometryczna pyłu zawartego w gazie ziemnym zasilającym turbinę
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, A. Skrzypicka, A. Bednarz
Elektrociepłownia Gorzów Wlkp. grudzień,
2002 r.
2002
53/01-05/12/2002 Regulacje i pomiary układu wentylacyjnego nr 10
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, A. Skrzypicka, A. Bednarz, B. Jasiński
Volkswagen Motor Polska Polkowice grudzień,
2002 r.
2002
54/01-05/12/2002 Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Oddziale Wzbogacania Rud
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Centrum Innowacji Technicznych INOVA Lubin grudzień,
2002 r.
2002
55/01-08/12/2002 Uszczelnienie czaszy składowiska „Żelazny Most”. Ocena możliwości kontynuowania procesu uszczelniania czaszy składowiska Żelazny Most” przez odpady drobnoziarniste
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Instytut Morski Gdańsk
Zakład Hydrotechniczny Rudna
grudzień,
2002 r.
2002
56/01-03/12/2002 Badania mineralogiczno-petrograficzne profilu złożowego Lu17-1677 z ZG „Lubin”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, J. Jendrzejaczyk, G. Janik
KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin” grudzień,
2002 r.
2002
57/01-03/12/2002 Badania mineralogiczno-petrograficzne profilu złożowego Lu17-1678 z ZG „Lubin”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, M. Jendrzejaczyk, G. Janik
KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin” grudzień,
2002 r.
2002
58/01-03/12/2002 Badania mineralogiczne i petrograficzne profilu złożowego LG G5 145 z kopalni rud miedzi „Lubin”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, M. Jendrzejaczyk, G. Janik
KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin” grudzień,
2002 r.
2002
59/01-03/12/2002 Opisy petrograficzne profili złożowych Sz 153707Z-607, Z-503, Ko 112745 oraz próbek wapieni, piaskowca
=============
zespol_autoZespół autorski:
S. Downorowicz, J. Jendrzejaczyk, G. Janikrski
KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin” grudzień,
2002 r.
2002
01/01-05/01/2003 Pomiary emisji zanieczyszczeń ze stanowisk produkcyjnych
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, B. Jasiński
ANCOR HMG EUROPA Polkowice styczeń,
2003 r.
2003
02/01-03/01/2003 Monitoring hydrogeologiczny otworów piezometrycznych P-1, P-8 na terenie stacji paliw „Pol-Miedź Trans” przy szybach Głównych O/ZG „Lubin”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien

Sprawozdanie za IV kwartał 2002r.
„Pol-Miedź Trans” Lubin styczeń,
2003 r.
2003
03/01-04/01/2003 Monitoring hydrogeologiczny otworów piezometrycznych P-1, P-8 na terenie stacji paliw „Pol-Miedź Trans” przy szybach Głównych O/ZG „Lubin”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien

Sprawozdanie roczne za 2002 r.
„Pol-Miedź Trans” Lubin styczeń,
2003 r.
2003
04/01-05/01/2003 Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ujęcia wody pitnej na terenie ośrodka Wypoczynkowego „Oaza” w Iwnie
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien, M. Stefański
„PeBeKa” S.A. Lubin styczeń,
2003 r.
2003
05/01-04/01/2003 Inwentaryzacja obiektów gospodarki wodnej i kanalizacyjnej ośrodka wypoczynkowego „OAZA”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E.Sścigała, J. Skoczek, J.Zogórski
„PeBeKa” S.A. Lubin styczeń,
2003 r.
2003
06/01-05/02/2003 Pomiary przepływów oleju w rurociągach
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, M. Stefański
Volkswagen MP Polkowice Dolne luty,
2003 r.
2003
07/01-04/02/2003 Program modernizacji obiektów gospodarki wodnej ośrodka wypoczynkowego „OAZA”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Ścigała, P. Zdril, J. Filipkiewicz, M. Stefański
„PeBeKa” S.A. Lubin luty,
2003 r.
2003
08/01-03/02/2003 Sprawozdanie wentylacji i określenie przyczyn okresowego wadliwego działania instalacji na stanowiskach kontroli silników – pomiary ciągów wentylacyjnych na HT
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, B. Jasiński
Volkswagen MP Polkowice Dolne luty,
2003 r.
2003
09/01-04/02/2003 Operat wodnoprawny dla uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na użytkowania obiektów gospodarki wodno-ściekowej na terenie ośrodka wypoczynkowego „OAZA” w Iwnie
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien, E.Ścigała, P. Zdril
„PeBeKa” S.A. Lubin luty,
2003 r.
2003
10/01-03/04/2003 Monitoring hydrogeologiczny otworów piezometrycznych P-4 – P-8 na terenie stacji paliw „Pol-Miedź Trans” przy Szybach Głównych O/ZG „Lubin”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien
„Pol-Miedź Trans”
Sp. z o.o. Lubin
kwiecień,
2003 r.
2003
11/01/04/2003 Książka hydrogeologiczna szybu R-XI do głębokości 650m
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
„PeBeKa” S.A. Lubin kwiecień,
2003 r.
2003
12/01/04/2003 Książka geologiczna szybu R-XI do głębokości 650m
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
„PeBeKa” S.A. Lubin kwiecień,
2003 r.
2003
13/01-04/05/2003 Opracowanie analizy rynkowej w przemyśle miedziowych pod kątem sprzedaży wyrobów oferowanych przez Zakłady Metalowe „Chemitex” Sp. z o.o. w Sieradzu
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
„Chemitex” Sp. z o.o. Sieradz maj,
2003 r.
2003
14/01-04/05/2003 Pomiary stężeń pyłów i substancji chemicznych na stanowiskach pracy w Oddziale Mechanizacji Górnictwa
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien
INOVA Centrum Innowacji Technicznych Lubin maj,
2003 r.
2003
15/01-07/05/2003 Projekt prac geologicznych na wykonanie trzech inklinometrów nr 18E 1/2003 (reper 206), nr 16E 1/2003 (reper 208), nr 16E 2/2003 (reper 207.5) w przekrojach monitorowanych XVI-E i XVIIIE zlokalizowanych na składowisku odpadów poflotacyjnych Żelazny Most
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien, P. Zdril
KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakład Hydrotechniczny w Rudnej maj,
2003 r.
2003
16/01-05/05/2003 Pomiar oleju w rurociągach
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz , B. Jasiński
Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. Polkowice Dolne maj,
2003 r.
2003
17/01-02/05/2003 Program badań poligonowych w zakresie usuwania boru z wód skażonych z terenu zakładów chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. maj,
2003 r.
2003
18/01-02/05/2003 Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w PK „Hydrogeometal” wg stanu na dzień 28.05.2003 r.
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, A, Skrzypicka
Zlecenie własne maj,
2003 r.
2003
19/01-03/05/2003 Pomiary stężenia ksylenu na stanowisku pracy w szlifierni PK Hydrogeometal w Lubinie
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, A. Skrzypicka
Zlecenie własne maj,
2003 r.
2003
20/01-08/05/2003 Instrukcja obsługi Szybu R-Xi aktualizacja - stan na marzec 2003
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
„PeBeKa” sp. z o.o. w .Lubinie maj,
2003 r.
2003
21/01-03/07/2003 Monitoring hydrogeologiczny otworów piezometrycznych P-4 – P-8 na terenie stacji paliw „Pol-Miedź Trans” przy Szybach Głównych O/ZG Lubin
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien
„Pol-Miedź Trans” Sp. z o.o. Lubin lipiec,
2003 r.
2003
22/01-06/07/2003 Program badań poligonowych w zakresie usuwania zanieczyszczeń łącznie z borem z wód skażonych z terenu Zakładów Chemicznych w Tarnowskich Górach
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. lipiec,
2003 r.
2003
23/01-04/08/2003 Sprawozdanie z badań poligonowych oraz wytyczne dla wykonania instalacji przemysłowej usuwania boru z wód skażonych z terenu Zakładów Chemicznych w Tarnowskich Górach
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. lipiec
2003 r.
2003
24/01-04/08/2003 Pomiary stężeń olejów w układach odciągów z linii bloków silników EX-CELL 01-05
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, B. Jasiński
Volkswagen Motor Polska Polkowice sierpień
2003 r.
2003
25/01-05/08/2003 Wyniki badań wytrzymałościowych próbek odpadów poflotacyjnych związanych przy zastosowaniu popiołu i cementu
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Dolnośląska Spółka Inwestycyjna Lubin sierpień
2003 r.
2003
26/01-03/08/2003 Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy przy realizacji prac geologicznych w PK „Hydrogeometal” wg stanu na dzień 14.08.2003
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz , A. Skrzypicka
Zlecenie własne sierpień
2003 r.
2003
27/01-05/10/2003 Założenia dla budowy kontenerowej instalacji usuwania zanieczyszczeń w tym boru z wód gruntowych o przepustowości Q=2- m3/h z terenu Zakładów Chemicznych w Tarnowskich Górach
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. październik
2003 r.
2003
28/01-03/07/2003 Analizy mineralogiczne prób koncentratu nadawy i odpadów I-C i II-C z ZWR Lubin za miesiąc marzec
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM POLSKAA MIEDŹ S.A. O/ZWR Polkowice lipiec
2003 r.
2003
29/01-03/07/2003 Analizy mineralogiczne prób 01, 02
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM POLSKAA MIEDŹ S.A. O/ZWR Polkowice lipiec
2003 r.
2003
30/01-03/09/2003 Analizy mineralogiczne prób: M-13, M-14, M-15, I ciąg; 2-13, 2-14, 2-15, II ciąg
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM POLSKAA MIEDŹ S.A. O/ZWR Polkowice wrzesień
2003 r.
2003
31/01-03/09/2003 Analizy mineralogiczne prób R-2, R-16, R-39, R-41/piaski; analizy litologiczne:I/R3, I/R4, III/R3,II/R4 oraz analizy litologiczne w klasach R-1
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
INOVA CIT Lubin wrzesień
2003 r.
2003
32/01-03/10/2003 Analizy mineralogiczne prób: M-13, Z-13
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, M. Jendrzejaczyk
KGHM PM S.A. O/ZWR Polkowice październik
2003 r.
2003
33/01-03/10/2003 Monitoring hydrogeologiczny otworów piezometrycznych P-4, - P-8 na terenie stacji paliw „Pol-Miedź Trans” przy Szybach Głównych O/ZG „Lubin”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien
„Pol-Miedź Trans” Sp.z o.o. Lubin październik
2003 r.
2003
34/01-05/10/2003 Projekt techniczno-roboczy budowy kontenerowej instalacji usuwania zanieczyszczeń w tym boru z wód gruntowych o przepustowości Q=20m3/h z terenu Zakładów Chemicznych w Tarnowskich Górach
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, A. Gostomczyk, R. Chodorowski, A. Skrzypicka, B. Jasiński, E. Ścigała
Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A. październik
2003 r.
2003
35/01-03/10/2003 Analizy mineralogiczne prób: I-C M-13, II-C-2-13; prób I-C, M-13,II-C-2-13
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, M. Jendrzejaczyk
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. O/ZWR Polkowice październik
2003 r.
2003
36/01-03/11/2003 Analizy mineralogiczne prób: ruda Sieroszowice, ruda Polkowice Zachodnie
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, M. Jendrzejaczyk
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. O/ZWR Polkowice listopad
2003 r.
2003
37/01-05/11/2003 Aneks do „Projektu prac geologicznych na wykonanie trzech inklinometrów...”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. O/Zakład Hydrotechniczny Rudna listopad
2003 r.
2003
38/01-03/11/2003 Wyniki analiz mineralogicznych prób: I-C, M-13, M-14, M-15, II-C, 2-13, 2-14, 2-15
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, M. Jendrzejaczyk
KGHM POLSKAA MIEDŹ S.A. O/ZWR Polkowice listopad
2003 r.
2003
39/01-03/12/2003 Wyniki analiz mineralogicznych prób:piaski W1,P1, węglanyW1, P1
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, M. Jendrzejaczyk
INOVA CIT Lubin grudźień
2003 r.
2003
40/01-05/12/2003 Wyniki badań technologicznych oczyszczania z boru próby wody gruntowej z piezometru P-29 Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KPBP BUDUS S.A. Katowice grudzień 2003 r.
2003 r.
2003
41/01-04/12/2003 Inwentaryzacja zwałowiska kamienia pomiedziowego zlokalizowanego na terenie Huty Miedzi Głogów oraz we Wróblinie Głogowskim
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, A. Sochacki, E. Cynien
KGHM METALE S.A. Lubin grudzień
2003 r.
2003
42/01-05/12/2003 Dokumentacja powykonawcza budowy kontenerowej instalacji usuwania zanieczyszczeń, w tym boru, z wód gruntowych o przepustowości Q=20 m3/h z Z. Ch. „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KPBP BUDUS S.A. Katowice grudzień
2003 r.
2003
43/01-03/12/2003 Wyniki analiz mineralogicznych prób: P-2, R-2, S-2, T-2
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, M. Jendrzejaczyk
KGHM PM S.A. O/ZWR Polkowice grudzień
2003 r.
2003
01/01-03/01/2004 Monitoring hydrogeologiczny otworów piezometrycznych P-1, P-8 na terenie stacji paliw „Pol-Miedź Trans” przy szybach Głównych O/ZG „Lubin”Sprawozdanie za IV kwartał 2003r.
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien
„Pol-Miedź Trans” Lubin styczeń
2004 r.
2004
02/01-03/01/2004 Monitoring hydrogeologiczny otworów piezometrycznych P-1, P-8 na terenie stacji paliw „Pol-Miedź Trans” przy szybach Głównych O/ZG „Lubin”Sprawozdanie roczne za 2003 r.
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien
„Pol-Miedź Trans” Lubin styczeń
2004 r.
2004
3/01-07/01/2004 Dokumentacja geologiczna z wykonania trzech inklinometrów Nr 18E 1/2003, nr 16E 1/2003, nr 16E 2/2003 w przekrojach monitorowanych XVIE i XVIIIE zlokalizowanych na składowisku odpadów poflotacyjnych „Żelazny Most”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakład Hydrotechniczny w Rudnej styczeń
2004 r.
2004
4/01-05/01/2004 Projekt prac geologicznych na wykonanie 2 otworów piezometrycznych nr P-1 i nr P-2 na terenie Zakładu Przeróbki Soli Kamiennej w Polkowicach
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien
„HALIT” Sól Dolnośląska Sp. z o.o.w Polkowicach styczeń
2004 r.
2004
5/01-06/02/2004 Dokumentacja powykonawcza kontenerowej instalacji usuwania zanieczyszczeń w tym boru z wód gruntowych z terenu Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KPBP „BUDUS” w Katowicach luty
2004 r.
2004
6/01-06/02/2004 Instrukcja eksploatacji kontenerowej instalacji usuwania zanieczyszczeń w tym boru z wód gruntowych z terenu Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KPBP „BUDUS” w Katowicach luty
2004 r.
2004
7/01-03/03/2004 Wyniki analiz mineralogicznych, skład litologiczny prób B/66, Ruda kawałkowa
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, M. Jendrzejaczyk
ZWR Polkowice marzec
2004 r.
2004
8/01-03/03/2004/ Program przedsięwzięć technologicznych oraz inwestycyjnych niezbędnych dla zapewnienia efektywności instalacji dla oczyszczania wód gruntowych w Tarnowskich Górach
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KPBP „BUDUS” w Katowicach marzec
2004 r.
2004
9/01-03/03/2004 Wyniki analiz mineralogicznych prób B/59, B/60, B/65
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, M. Jendrzejaczyk
ZWR Polkowice marzec
2004 r.
2004
10/01-03/03/2004/ Sprawozdanie z rozruchu i rektyfikacji technologii kontenerowej instalacji usuwania zanieczyszczeń w tym boru z wód gruntowych z terenu Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KPBP „BUDUS” w Katowicach marzec
2004 r.
2004
11/01-03/04/2004 Monitoring hydrogeologiczny otworów piezometrycznych P-1, P-8 na terenie stacji paliw „Pol-Miedź Trans” przy szybach Głównych O/ZG „Lubin”Sprawozdanie za I kw. 2004 r
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien
.
„Pol-Miedź Trans” Lubin kwiecień
2004 r.
2004
12/01-04/05/2004 Badania zanieczyszczeń w gazie ziemnym z KRNiGZ Dębno
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, B. Jasiński
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwa S.A. w Warszawie O/Zielona Góra maj
2004 r.
2004
13/01-02/05/2004 Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy przy realizacji prac geologicznych – wiercenia 2 otworów piezometrycznych w PK „Hydrogeometal” wg stanu na dzień 30 kwietnia 20004 r.
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
zlecenie własne maj
2004 r.
2004
14/01-03/05/2004 Analiza planimetryczna prób mineralogicznych
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM Polska Miedź S.A. O/ZWR Polkowice maj
2004 r.
2004
15/01-05/05/2004 Dokumentacja geologiczna z wykonania 2 otworów piezometrycznych Nr P-1 i Nr P-2 na terenie Zakładu Przeróbki Soli Kamiennej w Polkowicach
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien
„HALIT” Sól Dolnośląska Sp. z o. o. w Polkowicach maj
2004 r.
2004
16/01-05/06/2004 Badanie zanieczyszczeń powietrza dostarczanego do turbin gazowych w Przedsiębiorstwie Energetycznym w Siedlcach przed i za układem filtrów
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach sp. z o. o. w Siedlcach czerwiec
2004 r.
2004
17/01-04/07/2004 Analiza techniczno-ekonomiczna do wykonanej w 2002 r. Koncepcji odbudowy zasobów wód podziemnych i powierzchniowych zlewni potoku Małomickiego oraz rekonstrukcji zalewu Małomickiego
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien, J. Karaś, E. Ścigała, M. Stefański
Urząd Miejskiw Lubinie lipiec
2004 r.
2004
18/01-03/07/2004 Monitoring hydrogeologiczny otworów piezometrycznych P-4 – P-8 na terenie stacji paliw „Pol-Miedź Trans” przy szybach Głównych O/ZG „Lubin” – sprawozdanie za II kwartał 2004r.
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien
Pol-Miedź TransSp. z o.o. lipiec
2004 r.
2004
19/01-06/07/2004 Badanie skuteczności procesu uszczelniania dna składowiska „Żelazny Most”. - Raport roczny za okres 01.07.2003r. – 20.06.2004r.
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Centrum Badawczo Projektowe Miedzi „CUPRUM Wrocław” lipiec
2004 r.
2004
20/01-03/08/2004 Opinia do „Programu eksploatacji złoża rud miedzi w filarze ochronnym miasta Lubina w latach 2005-2007”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Urząd Miejski w Lubinie sierpień
2004 r.
2004
21/01-04/09/2004 Opinia geotechniczna dla określenia warunków posadowienia nowoprejoktowanych obiektów Elektrociepłowni EC Polkowice zlokalizowanych przy szybach Głównych PG O/ZG „Polkowice-Sieroszowice
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien, E. Ścigała, P. Zdril
Energetyka Sp. z o.o.w Lubinie wrzesień
2004 r.
2004
22/01-04/09/2004 Opinia geotechniczna dla określenia warunków posadowienia nowoprojektowanych obiektów Elektrociepłowni EC zlokalizowanych na terenie Huty Miedzi „Głogów” w Żukowicach
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien, E. Ścigała, P. Zdril
Energetyka Sp. z o.o. w Lubinie wrzesień
2004 r.
2004
23/01-04/10/2004 Projekt techniczny 9-ciu obudów otworów piezometrycznych planowanych do wykonania w byłym obszarze górniczym ZG „Konrad”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, P. Gałoński, P. Zdril
KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin”w Lubinie październik
2004 r.
2004
24/01-03/10/2004 „Opinia do części szczegółowej planu ruchu O/ZG „Lubin” na lata 2005-2007”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Urząd Miejskiw Lubinie październik
2004 r.
2004
25/01-03/10/2004 Monitoring hydrogeologiczny otworów piezometrycznych P-4 – P-8 na terenie stacji paliw „Pol-Miedź Trans” przy Szybach Głównych O/ZG „Lubin” – sprawozdanie za III kwartał 2004 r.
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien
Pol-Miedź Transw Lubinie październik
2004 r.
2004
26/01-03/11/2004 Badanie zanieczyszczeń powietrza dostarczonego do turbin gazowych w Przedsiębiorstwie Energetycznym w Siedlcach przed i za układem filtrów ETAP I i II
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, B. Jasiński, A. Skrzypicka
Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. listopad
2004 r.
2004
27/01-05/11/2004 «Инструкция упаковки, транспорта, разгрузки, складирования, монтажа и использования седиментационного пакета из профилированных осадительных пластмассовых пластин в сгустительном модуле с документацией испытательной установки»
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
ОАО ГМК «Норильский Никель» Kontrakt: HH/1076-2004/H075 z 17.09.2004 r.
2004 r.
2004
1/01-03/01/2005 Monitoring hydrogeologiczny otworów piezometrycznych P-4 – P-8 na terenie stacji paliw „Pol-Miedź Trans” przy Szybach Głównych O/ZG „Lubin” – sprawozdanie za IV kwartał 2004 r.
=============
Zespół autorski:
S., E. Cynien
Pol-Miedź TransSp. z o.o. w Lubinie styczeń
2005 r.
2005
2/01-04/01/2005 Monitoring hydrogeologiczny otworów piezometrycznych P-4 – P-8 na terenie stacji paliw „Pol-Miedź Trans” przy Szybach Głównych O/ZG „Lubin” – sprawozdanie roczne za 2004 r.
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Pol-Miedź TransSp. z o.o. w Lubinie styczeń
2005 r.
2005
3/01-03/01/2005 Wyniki analiz mineralogicznych i litologicznych produktów wzbogacania i rud pobranych z procesu wzbogacania rud miedzi
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM Polska Miedź S.A. O/ZWR Polkowice styczeń
2005 r.
2005
4/01-02/01/2005 Wyniki analiz granulometrycznych prób pyłów
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Zielona Góra styczeń
2005 r.
2005
5/01-03/02/2005 Wyniki badań mineralogicznych próbek koncentratu Sar Chihmeh
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM O/HM Głogów luty
2005 r.
2005
6/01-06/02/2005 «Реконструкция сгустителя хвостовой пульпы диаметром 50 м Талнахской обогатительной фобрики с применением пакетов седиментационных пластин»
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Норильский Никель Kontrakt Nr HH/1076-2004/H075 z 17.09.2004
2005 r.
2005
7/01-04/03/2005 Pomiary stężeń olejów i regulacje układu odciążeń technicznych – instalacja 4c
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Volkswagen Motor Polska w Polkowicach marzec
2005 r.
2005
8/01-03/05/2005 Monitoring hydrogeologiczny otworów piezometrycznych P-4 – P-8 na terenie stacji paliw „Pol-Miedź Trans” przy Szybach Głównych O/ZG „Lubin” – sprawozdanie za I kwartał 2005 r.
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, P. Zdril
„Pol-Miedź Trans”Sp. z o.o. w Lubinie maj
2005 r.
2005
9/01-04/06/2005 Regulacje wentylacji w pomieszczeniu Homran i części układu wentylacyjnego Nr 10
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Volkswagen Motor Poland w Polkowicach czerwiec
2005 r.
2005
10/01-04/06/2005 „Opinia geotechniczna dla określenia warunków posadowienia projektowanych obiektów budowlanych w ramach modernizacji stadionu w Lubinie. Robocze wyniki badań podłoża gruntowego”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin” czerwiec
2005 r.
2005
11/01-04/06/2005 Monitoring hydrogeologiczny otworów piezometrycznych P-1 oraz P-2 zlokalizowanych na terenie Zakładu Przeróbki Soli Kamiennej w Polkowicach
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, A. Skrzypicka, W. Serafin, P. Zdril
„Halit” Sól Dolnośląska Sp. z o.o. w Polkowicach czerwiec
2005 r.
2005
11a/01-04/07/2005 Badanie skuteczności procesu uszczelniania dna składowiska „Żelazny Most”. - Raport roczny za okres 01.07.2004r. – 20.06.2005r.
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, A. Skrzypicka, W. Serafin, P. Zdril
Centrum Badawczo Projektowe Miedzi „CUPRUM Wrocław” lipiec
2005 r.
2005
12/01-04/08/2005 Opinia geotechniczna dla określenia warunków posadowienia projektowanych obiektów budowlanych w ramach zadania: „Budowa hali sportowo-widowiskowej i modernizacja stadionu w Lubinie”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, W. Serafin, E. Ścigała, P. Zdril
KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin” sierpień
2005 r.
2005
13/01-03/08/2005 Monitoring hydrogeologiczny otworów piezometrycznych P-4 – P-8 na terenie stacji paliw „Pol-Miedź Trans” przy Szybach Głównych O/ZG „Lubin” – sprawozdanie za II kwartał 2005 r.
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, P. Zdril
„Pol-Miedź Trans”Sp. z o.o. w Lubinie sierpień
2005 r.
2005
14/01-04/08/2005 Regulacja układu wentylacyjnego nr 16. Opcja I
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Volkswagen Motor Polska w Polkowicach sierpień
2005 r.
2005
15/01-04/09/2005 Opinia do „Programu eksploatacji złoża rud miedzi w filarze ochronnym miasta Lubina na lata 2005-2007 – Aneks” oraz „Instrukcja prowadzenia powierzchniowych pomiarów sejsmometrycznych”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, J. Zogórski
Urząd Miasta Lubina wrzesień
2005 r.
2005
16/01-05/09/2005 Opinia: „Ustalenie optymalnej głębokości mrożenia szybu SW-4 na podstawie wyników badań w otworach S-373A i S-373B oraz na podstawie doświadczeń z mrożenia i głębienia szybów wykonywanych w KGHM Polska Miedź S.A.”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, A. Skrzypicka, P. Zdril
KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” wrzesień
2005 r.
2005
17/01-04/11/2005 Rozpoznanie podłoża gruntowego w celu określenia zawartości ropopochodnych na terenie Zakładu VW Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Volkswagen Motor Polska w Polkowicach listopad
2005 r.
2005
18/01-03/12/2005 Monitoring hydrogeologiczny otworów piezometrycznych P-4 – P-8 na terenie stacji paliw „Pol-Miedź Trans” przy Szybach Głównych O/ZG „Lubin” – sprawozdanie za III kwartał 2005 r.
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, P. Zdril
„Pol-Miedź Trans”Sp. z o.o. w Lubinie grudzień
2005 r.
2005
19/01-06/12/2005 Dokumentacja powykonawcza – Książka Hydrogeologiczna Szybu R-XI kopalni O/ZG „Rudna” część II, głębokość od 650,0 do 1243,7 m
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
PeBeKa Lubin grudzień
2005 r.
2005
20/01-06/12/2005 Dokumentacja powykonawcza – Książka Hydrogeologiczna Szybu R-XI kopalni O/ZG „Rudna” część II, głębokość od 650,0 do 1243,7 m
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
PeBeKa Lubin grudzień
2005 r.
2005
21/01-04/12/2005 Monitoring hydrogeologiczny otworów piezometrycznych P-1 i P-2 zlokalizowanych na terenie Zakładu Przeróbki Soli Kamiennej w Polkowicach
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, W. Serafin, P. Zdril
Halit Sól DolnośląskaSp. z o.o. grudzień
2005 r.
2005
22/01-04/12/2005 Badanie składu chemicznego powietrza do turbiny gazowej w EC Nowa Sarzyna – Etap I
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, B. Jasiński
Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. grudzień
2005 r.
2005
01/01-03/01/2006 Monitoring hydrogeologiczny otworów piezometrycznych P-4 – P-8 na terenie stacji paliw „Pol-Miedź Trans” przy Szybach Głównych O/ZG „Lubin” – sprawozdanie za IV kwartał 2005 r.
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien
„Pol-Miedź Trans”Sp. z o.o. w Lubinie styczeń
2006 r.
2006
02/01-03/01/2006 Monitoring hydrogeologiczny otworów piezometrycznych P-4 – P-8 na terenie stacji paliw „Pol-Miedź Trans” przy Szybach Głównych O/ZG „Lubin” – sprawozdanie roczne za 2005 r.
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Cynien
„Pol-Miedź Trans”Sp. z o.o. w Lubinie styczeń
2006 r.
2006
03/01-03/05/2006 Monitoring hydrogeologiczny otworów piezometrycznych P-4 – P-8 na terenie stacji paliw „Pol-Miedź Trans” przy Szybach Głównych O/ZG „Lubin” – sprawozdanie za I kwartał 2006 r.
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, P. Zdril
„Pol-Miedź Trans”Sp. z o.o. w Lubinie maj
2006 r.
2006
04/01-04/06/2006 Opinia geotechniczna dla określenia warunków posadowienia zbiornika gazu płynnego na stacji paliw LOTOS PALIWA w Lubinie
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Ścigała, P. Zdril
PalmarkMarek Płończykul. Fabryczna 2A Pobiedziska czerwiec
2006 r.
2006
05/01-04/07/2006 Analiza prób ścieków z ostatniej studzienki w zakładzie
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Volkswagen MPPolkowice lipiec
2006 r.
2006
06/01-04/07/2006 Pomiary emisji pyłu, ksylenu, toluenu i oznaczenie sumy węglowodorów aromatycznych z ciągów wentylacyjnych E-1, E-2, E-3
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, B. Jasiński
Volkswagen MPPolkowice lipiec
2006 r.
2006
07/01-04/07/2006 Opinia geotechniczna określająca wariantowe sposoby posadowienia fundamentów projektowanej pralni usługowej o powierzchni zabudowy 2949 m2 i podziemnego zbiornika uśredniania ścieków popralniowych o poj. 160 m2
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, E. Ścigała, P. Zdril
IMPEL-PERFEKTAWrocław lipiec
2006 r.
2006
08/01-04/07/2006 Badania składu chemicznego powietrza dostarczonego do turbiny gazowej w Elektrociepłowni Nowa Sarzyna
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, B. jasiński
Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.ul. Ks. J. Popiełuszki37-310 Nowa Sarzyna lipiec
2006 r.
2006
09/01-04/08/2006/PH Dokumentacja inwentaryzacyjna obiektów budowlanych zawierających wyroby z azbestu na terenie miasta Lubina
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Gmina Miejska w Lubinieul. Kilińskiego 10 sierpień
2006 r.
2006
10/01-03/07/2006 Wykonanie wierceń, pobieranie prób i przeprowadzenie analiz odpadów flotacyjnych ze składowiska Wartowice.
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM PM S.A.59-300 Lubinul. M. Skłodowskiej 48 lipiec
2006 r.
2006
11/01-03/08/2006 Monitoring geologiczny otworów piezometrycznych P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 NA terenie stacji paliw POL-MIEDŻ TRANS przy szybach głównych O/ZG Lubin – za II kwartał 2006 r.
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, P. Zdril
POL-MIEDŻ TRANSSp. z o.o. 59-301 Lubin sierpień
2006 r.
2006
12/01-07/09/2006 Badania skuteczności procesu uszczelniania dna składowiska „Żelazny Most”. Raport roczny za okres 01.07.2005-30.06.2006 r.
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM „Cuprum” Sp. z o.o.Pl. J.P.II nr 1-250-136 Wrocław wrzesień
2006 r.
2006
13/01-04/09/2006 Kompleksowa analiza stanu hydrochemicznego wód czwartorzędowych piętra wodonośnego na terenie górniczym kop. Lubin, ze szczególnym uwzględnieniem przedpola stawu osadowego „Gilów”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM PM S.A.O/Zakłady Górnicze „Lubin” wrzesień
2006 r.
2006
14/01-03/11/2006 Monitoring geologiczny otworów piezometrycznych P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 NA terenie stacji paliw POL-MIEDŻ TRANS przy szybach głównych O/ZG Lubin – za III kwartał 2006 r.
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
POL-MIEDŻ TRANSSp. z o.o. 59-301 Lubin listopad
2006 r.
2006
15/01-04/11/2006 Analiza układu głównego odwadniania w O/ZG „Lubin”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM PM S.A.O/Zakłady Górnicze „Lubin” listopad/grudzień
2006 r.
2006
16/01-06/12/2006 Modernizacja układu oczyszczania wód deszczowych z terenu Volkswagen MP i SITECH w Polkowicach – Etap I – prace modernizacyjne
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach grudzień 2006 r. /
maj 2007 r.
2006
17/01-05/11/2006 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „Modernizacja układu oczyszczania wód deszczowych z terenu Volkswagen MP i SITECH w Polkowicach”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach listopad
2006 r.
2006
01/02/01/2007 Wyniki badań podłoża pod kostką brukową przy obiekcie Kaufland Lubin – opinia geotechniczna
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz,, K. Imbiorowska, R. Kuźnicki
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Jupi” s.c. Dawid and Wasilewski, Wrocław styczeń
2007 r.
2007
02/03/01/2007 Monitoring geologiczny otworów piezometrycznych P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 NA terenie stacji paliw POL-MIEDŻ TRANS przy szybach głównych O/ZG Lubin – za IV kwartał 2006 r.
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, K. Imbiorowska, R. Kuźnicki
POL-MIEDŻ TRANSSp. z o.o. 59-301 Lubin styczeń
2007 r.
2007
03/04/01/2007 Zestawienie danych (bazy danych) o perspektywicznych technologiach pozyskania energii z węgla brunatnego oraz analiza możliwości ich zastosowania
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Politechnika Wrocławska Instytut Górnictwa styczeń
2007 r.
2007
04/05/01/2007 Raport oddziaływania przedsięwzięcia „Modernizacja układu oczyszczania wód opadowych z terenu Volkswagen MP w Polkowicach”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Urząd Gminy w Polkowicach styczeń
2007 r.
2007
05/04/03/2007 „Inwentaryzacja stanu wyjściowego wraz z opracowaniem wytycznych do opracowania prognozy oddziaływania eksploatacji rud miedzi na miasto Głogów”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Gmina Miejska Głogów marzec
2007 r.
2007
06/01-04/01/2007 Wstępny program wykorzystania części odpadów poflotacyjnych zdeponowanych w składowisku „Wartowice” do wytwarzania nawozów węglanowych wapniowo-magnezowych z mikroelementami dla rolnictwa
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Praca własna styczeń
2007 r.
2007
07/01-03/02/2007 Monitoring hydrogeologiczny otworów piezometrycznych P-4, P-8 na stacji paliw Pol-Miedź Trans –sprawozdanie roczne za 2006 r.
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, K. Imbiorowska, R. Kuźnicki
POL-MIEDŻ TRANSSp. z o.o. 59-301 Lubin luty
2007 r.
2007
08/01-04/03/2007 Wniosek + operat wodnoprawny na wykonanie modernizacji wód opadowych
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Volkswagen MP Sp. z o.o. Polkowice marzec
2007 r.
2007
09/01-04/04/2007 Opinia geotechniczno-hydrogeologiczna dla potrzeb budowy stawu rekreacyjnego na posesji Gorzelin dz. Nr 33
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Janusz Jędrkowiak, Lubin ul. Rynek 23 kwiecień
2007 r.
2007
10/01-04/03/2007 Inwentaryzacja stanu wyjściowego wraz z opracowaniem wytycznych do opracowania prognozy oddziaływania eksploatacji rud miedzi na miasto Głogów
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Gmina Miejska Głogów ul. Rynek 10 marzec
2007 r.
2007
11/01-03/03/2007 Monitoring hydrogeologiczny otworów piezometrycznych P-4, P-8 na stacji paliw Pol-Miedź Trans – za I kwartał 2007
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, K. Imbiorowska, R. Kuźnicki, A. Trawińska
POL-MIEDŻ TRANSSp. z o.o. 59-301 Lubin maj
2007 r.
2007
12/01-04/05/2007 Opinia geotechniczna dla potrzeb rozbudowy domu jednorodzinnego na posesji w Gorzelinie dz. Nr 33
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Janusz Jędrkowiak, Lubin ul. Rynek 23 maj
2007 r.
2007
13/01-04/07/2007 Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód w miejscowości Gorzelin dz nr 33
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
zleceniodawca_xxx lipiec
2007 r.
2007
14/01-05/07/2007 Oddziaływanie ujęcia wody Sobin-Jędrzychów na poziom zwierciadła wody w studniach gospodarskich we wsi Jędrzychów, gmina Polkowice
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz , R. Kuźnicki, K. Kaczorek, A. Trawińska, A. Zagórniak, I. Malinowska
ENERGETYKA Sp. zo.o. Lubin lipiec
2007 r.
2007
15/01-03/08/2007 Monitoring hydrogeologiczny otworów piezometrycznych P-4, P-8 na stacji paliw Pol-Miedź Trans – za II kwartał 2007
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, K. Kaczorek, R. Kuźnicki, A. Trawińska
POL-MIEDŻ TRANSSp. z o.o. 59-301 Lubin sierpień
2007 r.
2007
16/01-05/09/2007 Oddziaływanie ujęcia wody Sobin-Jędrzychów na poziom zwierciadła wody w studniach gospodarskich we wsi Jędrzychów, gmina Polkowice
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, K. Kaczorek, A. Trawińska, R. Kuźnicki
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o. Chocianów wrzesień
2007 r.
2007
17/01-05/09/2007 Oddziaływanie ujęcia wody Sobin-Jędrzychów na poziom zwierciadła wody w studniach gospodarskich we wsi Jędrzychów, gmina Polkowice
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o. Chocianów wrzesień
2007 r.
2007
18/01-04/09/2007 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o. Chocianów wrzesień
2007 r.
2007
19/01-04/09/2007 Opinia do „Programu eksploatacji złoża rud miedzi w filarze ochronnym miasta Lubina w latach 2008-2010”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, W. Serafin, R. Kuźnicki
Gmina Miejska Lubin ul. Kilińskiego 10 wrzesień
2007 r.
2007
20/01-05/10/2007 Projekt budowlany – budowa stawu rybnego w miejscowości Gorzelin działka nr 33
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Janusz Jędrkowiak, Lubin ul. Rynek 23 październik
2007 r.
2007
21/01-04/10/2007 Opinia do „Planu ruchu na lata 2008-2010 KGHM PM S.A. – O/.ZG „Lubin”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, R. Kuźnikci, W. Serafin
Gmina Miejska Lubin ul. Kilińskiego 10 październik
2007 r.
2007
22/01-04/2007 Projekt odwadniania kopalni „Lubin”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, R. Kuźnicki, K. Kaczorek, A. Trawińska
KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin” październik
2007 r.
2007
23/01-04/2007 Projekt techniczny obudowy studni głębinowej P-11 bis na terenie ujęcia wody „Tartak” w Chocianowie przy ul. Kościuszki na dz. 14/22
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne sp. z o.o. Chocianów ul. Głogowska 14 październik
2007 r.
2007
24/01-05/10/2007 Kosztorys na likwidację studni P-11 oraz na wykonanie zastępczego otworu studziennego P-11 bis na terenie ujęcia wody „Tartak” w Chocianowie
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, J. Zogórski
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne sp. z o.o. Chocianów ul. Głogowska 14 październik
2007 r.
2007
25/01-02/09/2007 Dokumentacja powykonawcza przebudowy układu oczyszczania wód opadowych z terenu Volkswagen MP i Sitech w Polkowicach
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Volkswagen MP Sp. z o.o. Polkowice wrzesień
2007 r.
2007
26/01-04/11/2007 Projekt budowlany – przebudowa i rozbudowa domu jednorodzinnego oraz rozbiórka i budowa budynku gospodarczego w Gorzelinie działka nr 33
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Janusz Jędrkowiak, Lubin ul. Rynek 23 listopad
2007 r.
2007
27/01-03/11/2007 Monitoring hydrogeologiczny otworów piezometrycznych P-4, P-8 na stacji paliw Pol-Miedź Trans – za III kwartał 2007
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
POL-MIEDŻ TRANSSp. z o.o. 59-301 Lubin listopad
2007 r.
2007
28/01-08/12/2007 Projekt techniczny wiercenia otworu geologiczno-rozpoznawczego SR-2
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM Polska Miedź SA grudzień
2007 r.
2007
29/01-04/12/2007 Rozpoznanie stopnia zanieczyszczenia gleby działki 83/4 i 83/14
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Volkswagen MP Sp. z o.o. Polkowice grudzień
2007 r.
2007
01/01-03/01/2008 Sprawozdanie z regulacji układu wentylacyjnego obsługującego pomieszczenie biurowe i socjalne – hala logistyki
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, B. Jasiński
Volkswagen MP Sp. z o.o. Polkowice ul. Strefowa 1 styczeń
2008 r.
2008
02/01-08/01/2008 Projekt techniczny wiercenia otworu geologiczno-rozpoznawczego SL-2
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM Polska Miedź SA styczeń
2008 r.
2008
03/01-08/01/2008 Projekt techniczny wiercenia otworu geologiczno-rozpoznawczego SP-6
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM Polska Miedź SA styczeń
2008 r.
2008
04/01-02/01/2008 Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w PK Hydrogeometal wg stanu na dzień 02.01.2008
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, B. Jasiński
Opracowanie własne styczeń
2008 r.
2008
05/01-05/01/2008 Mapa gazonośności utworów permskich obszaru złoża rud miedzi monokliny przedsudeckiej
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM CUPRUM CBR Sp. z o.o. Wrocław styczeń
2008 r.
2008
06/01-02/02/2008 Dokumentacja konstrukcji ram nośnych oraz kasetonów dla systemu oczyszczania wód technologicznych z fazy stałej w zgęszczaczu DN=30 m
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Kontrakt Norylski Nikiel luty
2008 r.
2008
07/01-08/03/2008 Projekt techniczny wiercenia otworu geologiczno-rozpoznawczego SS-7
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM Polska Miedź SA marzec
2008 r.
2008
08/01-08/03/2008 Projekt techniczny wiercenia otworu geologiczno-rozpoznawczego SS-3
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM Polska Miedź SA marzec
2008 r.
2008
09/01-03/03/2008 Monitoring hydrogeologiczny otworów piezometrycznych P4-P8 na stacji Paliw Pol Miedź Trans przy Szybach Głównych O/ZG „Lubin” za IV kwartał 2007
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, K. Kaczorek, A. Trawińska, R. Kuźnicki
Pol Miedź Trans Lubin marzec
2008 r.
2008
10/01-03/03/2008 Monitoring hydrogeologiczny otworów piezometrycznych P4-P8 na stacji Paliw Pol Miedź Trans przy Szybach Głównych O/ZG „Lubin” – sprawozdanie roczne
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Pol Miedź Trans Lubin marzec
2008 r.
2008
11/01-08/03/2008 Projekt techniczny wiercenia otworu geologiczno-rozpoznawczego SS-8
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM Polska Miedź SA marzec
2008 r.
2008
12/01-08/03/2008 Projekt techniczny wiercenia otworu geologiczno-rozpoznawczego SS-15
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM Polska Miedź SA marzec
2008 r.
2008
13/01-08/04/2008 Projekt techniczny wiercenia otworu geologiczno-rozpoznawczego SS-6
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM Polska Miedź SA kwiecień
2008 r.
2008
14/01-08/04/2008 Projekt techniczny wiercenia otworu geologiczno-rozpoznawczego SP-1
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM Polska Miedź SA kwiecień
2008 r.
2008
15/01-03/04/2008 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Urząd Miasta i Gminy Chocianów kwiecień
2008 r.
2008
16/01-08/05/2008 Projekt techniczny wiercenia otworu geologiczno-rozpoznawczego SS-11
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM Polska Miedź SA maj
2008 r.
2008
17/01-08/05/2008 Projekt techniczny wiercenia otworu geologiczno-rozpoznawczego SS-5
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM Polska Miedź SA maj
2008 r.
2008
18/01-03/06/2008 Monitoring hydrogeologiczny otworów piezometrycznych P4-P8 na stacji Paliw Pol Miedź Trans przy Szybach Głównych O/ZG „Lubin” – za I kwartał 2008 r.
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Pol Miedź Trans Lubin czerwiec
2008 r.
2008
19/01-08/06/2008 Projekt techniczny wiercenia otworu geologiczno-rozpoznawczego SP-7
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM Polska Miedź SA czerwiec
2008 r.
2008
20/01-08/06/2008 Projekt techniczny wiercenia otworu geologiczno-rozpoznawczego SP-8
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM Polska Miedź SA czerwiec
2008 r.
2008
21/01-03/07/2008 Projekt techniczny cementacji wnętrza rur okładzinowych otworów lityfikacyjnych Li1-Li5 i Z1-Z3 zlokalizowanych w czaszy składowiska Gilów
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM Polska Miedź S.A. o/ ZG Lubin lipiec
2008 r.
2008
22/01-08/07/2008 Projekt techniczny wiercenia otworu geologiczno-rozpoznawczego SP-11
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM Polska Miedź SA lipiec
2008 r.
2008
23/01-03/07/2008 Instrukcja załadunku konstrukcji stalowych na palety do kontenerów
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Kontrakt Norylski Nikiel lipiec
2008 r.
2008
24/01-03/07/2008 Dokumentacja powykonawcza z likwidacji otworów lityfikacyjnych Li1-Li5 i Z1-Z3 zlokalizowanych w czaszy składowiska Gilów
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM Polska Miedź S.A. o/ ZG Lubin lipiec
2008 r.
2008
25/01-04/07/2008 Instrukcja montażu i eksploatacji pakietów sedymentacyjnych typu Hydroterramix-2 do oczyszczania odpadów w zgęszczaczu nr 3 i 4 DN=30 m w fabryce Norylski Nikiel – CZĘŚĆ I OGÓLNA
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Kontrakt Norylski Nikiel lipiec
2008 r.
2008
26/01-04/07/2008 Instrukcja montażu i eksploatacji pakietów sedymentacyjnych typu Hydroterramix-2 do oczyszczania odpadów w zgęszczaczu nr 3 i 4 DN=30 m w fabryce Norylski Nikiel – CZĘŚĆ II – ZAŁADUNEK I ROZŁADUNEK TOWARU
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Kontrakt Norylski Nikiel lipiec
2008 r.
2008
27/01-04/07/2008 Instrukcja montażu i eksploatacji pakietów sedymentacyjnych typu Hydroterramix-2 do oczyszczania odpadów w zgęszczaczu nr 3 i 4 DN=30 m w fabryce Norylski Nikiel – CZĘŚĆ III TECHNICZNA
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Kontrakt Norylski Nikiel lipiec
2008 r.
2008
28/01-04/07/2008 Instrukcja montażu i eksploatacji pakietów sedymentacyjnych typu Hydroterramix-2 do oczyszczania odpadów w zgęszczaczu nr 3 i 4 DN=30 m w fabryce Norylski Nikiel – CZĘŚĆ IV ROBOTY MONTAŻOWE
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Kontrakt Norylski Nikiel lipiec
2008 r.
2008
29/01-04/08/2008 Wyniki badań geologicznych w otworze SL-2 - sprawozdanie
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM Polska Miedź SA sierpień
2008 r.
2008
30/01-04/08/2008 Wyniki badań geologicznych w otworze SP-6 - sprawozdanie
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM Polska Miedź SA sierpień
2008 r.
2008
31/01-03/09/2008 Projekt roboczy zabudowy ram nośnych i kasetonów z płytami sedymentacyjnymi na stanowisku badawczym w zgęszczaczu nr 3 ZWR Rejon Rudna
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM PM S.A. O/ZWR Rejon Rudna wrzesień
2008 r.
2008
32/01-04/10/2008 Projekt prac geologicznych na likwidację otworu studziennego 1sA na ujęciu wody „Moskorzynka
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Energetyka Sp. z o.o. Lubin październik
2008 r.
2008
33/01-04/10/2008 Projekt prac geologicznych na likwidację otworu studziennego Nr 4 na ujęciu przyszybowym w rejonie SW-1
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Energetyka Sp. z o.o. Lubin październik
2008 r.
2008
34/10-04/10/2008 Projekt prac geologicznych na likwidację otworu studziennego S-II na ujęciu wody przy szybie R-VIII
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Energetyka Sp. z o.o. Lubin październik
2008 r.
2008
35/01-04/10/2008 Projekt prac geologicznych na likwidację otworu studziennego P-1abis na ujęciu wód podziemnych „Rynarcice”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Energetyka Sp. z o.o. Lubin październik
2008 r.
2008
36/01-04/10/2008 Projekt prac geologicznych na likwidację otworu studziennego nr 1A na ujęciu przyszybowym w rejonie SW-3
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Energetyka Sp. z o.o. Lubin październik
2008 r.
2008
37/01-04/10/2008 Projekt prac geologicznych dla rozpoznania zasobów wód podziemnych dla ujęcia wody SZ-1 dla potrzeb stadionu „Zagłębie Lubin”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. Lubin październik
2008 r.
2008
38/01-08/10/2008 Projekt techniczny wiercenia otworu geologiczno-rozpoznawczego SL-1
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM Polska Miedź SA październik
2008 r.
2008
39/01-08/10/2008 Projekt techniczny wiercenia otworu geologiczno-rozpoznawczego SP-2
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM Polska Miedź SA październik
2008 r.
2008
40/01-08/10/2008 Projekt techniczny wiercenia otworu geologiczno-rozpoznawczego SS-12
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM Polska Miedź SA październik
2008 r.
2008
41/01-03/10/2008 Monitoring hydrogeologiczny otworów piezometrycznych P4-P8 na stacji Paliw Pol Miedź Trans przy Szybach Głównych O/ZG „Lubin” – za III kwartał 2008 r.
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Pol-Miedź Trans Lubin październik
2008 r.
2008
42/01-04/12/2008 Sprawozdanie z prac geologicznych SS-3
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM Polska Miedź SA grudźień
2008 r.
2008
43/01-04/12/2008 Sprawozdanie z prac geologicznych SS-8
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM Polska Miedź SA grudźień
2008 r.
2008
44/01-04/12/2008 Sprawozdanie z prac geologicznych SR-2
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM Polska Miedź SA grudźień
2008 r.
2008
45/01-04/12/2008 Sprawozdanie z prac geologicznych SS-7
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM Polska Miedź SA grudźień
2008 r.
2008
01/01-04/01/2009 Sprawozdanie z prac geologicznych SS-1
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
5
KGHM Polska Miedź SA styczeń
2009 r.
2009
02/01-04/01/2009 Sprawozdanie z prac geologicznych SP-7
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM Polska Miedź SA styczeń
2009 r.
2009
03/01-02/01/2009 Plan ruchu na likwidację otworu studziennego na ujęciu wód podziemnych „Moskorzynka”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Energetyka Sp. z o.o. Lubin styczeń
2009 r.
2009
04/01-02/01/2009 Plan ruchu na likwidację otworu studziennego nr 4 na ujęciu wód podziemnych w rejonie SW-1
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Energetyka Sp. z o.o. Lubin styczeń
2009 r.
2009
05/01-02/01/2009 Plan ruchu na likwidację otworu studziennego 2A na ujęciu wód podziemnych przy szybie R-VIII
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Energetyka Sp. z o.o. Lubin styczeń
2009 r.
2009
06/01-02/01/2009 Plan ruchu na likwidację otworu studziennego I na ujęciu wód podziemnych w rejonie SW-3
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Energetyka Sp. z o.o. Lubin styczeń
2009 r.
2009
07/01-02/01/2009 Plan ruchu na likwidację otworu studziennegoP-1 na ujęciu wód podziemnych „Rynarcice”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Energetyka Sp. z o.o. Lubin styczeń
2009 r.
2009
08/01-02/01/2009 Plan ruchu na rozpoznanie zasobów wód podziemnych dla ujęcia wody SZ-1 dla potrzeb stadionu Zagłębie Lubin
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
PeBeKa S.A. Lubin styczeń
2009 r.
2009
09/01-04/01/2009 Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Stadion Lubin
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
PeBeKa S.A. Lubin styczeń
2009 r.
2009
10/01-03/02/2009 Monitoring hydrogeologiczny otworów piezometrycznych P2, P5, P6, P7, P8 na terenie Stacji Paliw Pol-Miedź Trans przy szybach głównych za IV kwartał 2008
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Pol-Miedź Trans luty
2009 r.
2009
11/01-04/02/2009 Sprawozdanie z prac geologicznych w otworze SS-5
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
KGHM Polska Miedź SA luty
2009 r.
2009
12/01-04/02/2009 Monitoring hydrogeologiczny otworów piezometrycznych P2, P5, P6, P7, P8 na terenie Stacji Paliw Pol-Miedź Trans przy szybach głównych – sprawozdanie roczne za 2008 r.
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, M. Podolski
Pol-Miedź Trans luty
2009 r.
2009
13/01-04/03/2009 Sprawozdanie z prac geologicznych w otworze SS-6
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, A. Wielgus, K. Kaczorek, A. Trawińska, W. Hawryluk, J. Zygman
KGHM Polska Miedź SA marzec
2009 r.
2009
14/01-04/03/2009 Sprawozdanie z prac geologicznych w otworze SP-8
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, A. Wielgus, A. Trawińska, W. Hawryluk
KGHM Polska Miedź SA marzec
2009 r.
2009
15/01-03/04/2009 Program przetwarzania odpadów poflotacyjnych zdeponowanych w składowisku „Wartowice” do wytwarzania nawozów węglanowych wapniowo-magnezowych z mikroelementami dla rolnictwa, cementu, wypełniaczy do asfaltów i betonów drogowych (wersja II)
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, I. Malinowska, J. Filipkiewicz, J. Gaweł
Praca własna marzec
2009 r.
2009
16/01-04/04/2009 Sprawozdanie z prac geologicznych w otworze SS-11
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, A. Wielgus, A. Trawińska, J. Hawryluk
KGHM Polska Miedź SA kwiecień
2009 r.
2009
17/01-04/04/2009 Sprawozdanie z prac geologicznych w otworze SL-1
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, A. Wielgus, A. Trawińska, J. Zygman
KGHM Polska Miedź SA kwiecień
2009 r.
2009
18/01-04/05/2009 Dokumentacja geologiczna z likwidacji otworu studziennego nr 4 na ujęciu przyszybowym wód podziemnych w rejonie SW-1
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
„Energetyka” SP. z o.o. Lubin maj
2009 r.
2009
19/01-04/05/2009 Dokumentacja geologiczna z likwidacji otworu studziennego nr I na ujęciu przyszybowym wód podziemnych w rejonie SW-3
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
„Energetyka” SP. z o.o. Lubin maj
2009 r.
2009
20/01-03/05/2009 Dokumentacja geologiczna z likwidacji otworu studziennego nr P-1a bis na ujęciu przyszybowym wód podziemnych „Rynarcice”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
„Energetyka” SP. z o.o. Lubin maj
2009 r.
2009
21/01-03/05/2009 Dokumentacja geologiczna z likwidacji otworu studziennego nr 2A na ujęciach wód podziemnych przy szybie R-VIII
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
„Energetyka” SP. z o.o. Lubin maj
2009 r.
2009
22/01-03/05/2009 Dokumentacja geologiczna z likwidacji otworu studziennego nr IsA na ujęciu wód podziemnych „Moskorzynka”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
„Energetyka” SP. z o.o. Lubin maj
2009 r.
2009
23/01-04/05/2009 Sprawozdanie z prac geologicznych w otworze SS-1
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, A. Trawińska, J. Zygman, M. Podolski
KGHM Polska Miedź SA maj
2009 r.
2009
24/01-02/05/2009 Ocena wpływów warunków geologiczno-górniczych w obszarach górniczych LGOM na technologię wierceń złożowych
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, W. Serafin, R. Kuźnicki, J. Zygman, K. Kaczorek, M. Podolski, J. Gaweł
PN „DIAMENT” Zielona Góra maj
2009 r.
2009
25/01-05/06/2009 Wnioski o zmianę pozwolenia wodnoprawnego nr I (SW-3), nr 4 (SW-1); P1-abis, nr 2A (RVIII)
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
„Energetyka” sp. z o.o. w Lubinie czerwiec
2009 r.
2009
26-01-02/07/2009 Plan ruchu na likwidację otworów studziennych Ps-4, 42-S.A., 43-S na ujęciu wód podziemnych „Sobin-Jędrzychów”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, K. Kaczorek
„Energetyka” sp. z o.o. w Lubinie czerwiec
2009 r.
2009
27/01-04/07/2009 Sprawozdanie z prac geologicznych w otworze SP-11
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, J. Zygman, A. Trawińska, M. Podolski
KGHM Polska Miedź S.A. lipiec
2009 r.
2009
28/01-04/07/2009 Sprawozdanie z prac geologicznych w otworze SP-2
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, J. Zygman, K.Kaczorek, M. Podolski
KGHM Polska Miedź S.A. lipiec
2009 r.
2009
29/01-03/07/2009 Określenie składu ilościowego oraz wielkości podstawowych siarczków miedzi z prób rudy kawałkowej
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, prof. dr hab. inż. A. Piestrzyński i in.
Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach lipiec
2009 r.
2009
30/01-03/07/2009 Określenie charakterystyki mineralizacji miedziowej w warstwach litologicznych w obszarach projektowanej eksploatacji
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, prof. dr hab. inż. A. Piestrzyński i in.
Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach lipiec
2009 r.
2009
31/01-04/08/2009 Dokumentacja geologiczna z likwidacji otworów studziennych Ps-4 (P-S4), 42-S4, 43-S1 (43-S0 na ujęciu wód podziemnych „Sobin-Jędrzychów”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, J. Zygman, K. Kaczorek, A. Trawińska
„Energetyka” SP. z o.o. w Lubinie sierpień
2009 r.
2009
32/01-05/08/2009 Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych SZ-1 z utworów czwartorzędowych dla potrzeb stadionu „Zagłębia Lubin S.A.”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, J. Zygman, K. Kaczorek, W. Serafin, M. Podolski, J. Gaweł, R. Kuźnicki
„PeBeKa” S.A. Lubin sierpień
2009 r.
2009
33/01-04/11/2009 Aneks do projektu prac geologicznych dla rozpoznania zasobów wód podziemnych dla ujęcia wody SZ-1 dla potrzeb stadionu „Zagłębia Lubin S.A.”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, J. Zygman, K.
„PeBeKa” S.A. Lubin listopad
2009 r.
2009
34/01-04/11/2009 Koncepcja zakładu przeróbczego pod ziemią w kopalni rud miedzi O/ZG „Lubin”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, A. Wieniewski, S. Zboiński, L. Dobrowolski, S. Furmianiak, J. Zygman, K. Kaczorek, W. Serafin, M. Podolski, J. Gaweł, R. Kuźnicki, G. Muzyka
KGHM „Cuprum” CBR Sp. z o.o. we Wrocławiu listopad
2009 r.
2009
35/01-04/11/2009 Prognoza oddziaływania eksploatacji rud miedzi na miasto Głogów
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, J. Zygman, K. Kaczorek, W. Serafin, M. Podolski, J. Gaweł, R. Kuźnicki, D. Mudry, G. Muzyka
Gmina Miejska Głogów, ul. Rynek 10 listopad
2009 r.
2009
36/01-05/12/2009 Sposoby przygotowania górotworu do głębienia szybu GG-1 z określeniem interwału głębokościowego mrożenia górotworu na podstawie dokumentacji geologicznej, hydro- geologicznej i geologiczno-inżynierskiej z utworów podszybowych S-439A i 439B oraz na podstawie doświadczeń z mrożenia i głębienia szybów KGHM PM S.A.
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, J. Zygman, K. Kaczorek, W. Serafin, M. Podolski, J. Gaweł, R. Kuźnicki, D. Mudry, G. Muzyka
KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” grudzień
2009 r.
2009
01/01-03/01/2010 Opinia do Dodatku nr 35 do Części Szczegółowej Planu Ruchu O/ZG „Lubin” na lata 2008-2010
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
Urząd Miejski w Lubinie (zlecenie GG.VIII.7651-1/10 z 18.01.2010) styczeń
2010 r.
2010
02/01-05/03/2010 Projekt prac geologicznych na likwidację otworu studziennego Ps-2A na ujęciu wód podziemnych „Sobin-Jędrzychów”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, R. Kuźnicki, K. Kaczorek
„Energetyka” sp. z o.o. w Lubinie marzec
2010 r.
2010
03/01-03/03/2010 Operat wodnoprawny dla uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód podziemnych dla ujęcia SZ-1 przy Stadionie „Zagłębie Lubin” w Lubinie
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, M. Podolski, R. Kuźnicki, J. Zygman
„PeBeKa” S.A. w Lubinie marzec
2010 r.
(Umowa 01/08/2008 z 08.08.08)
2010
04/01-03/05/2010 Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód podziemnych oraz na wykonanie urządzeń wodnych dla ujęcia SZ-1 przy stadionie Zagłębia-Lubin S.A. w Lubinie
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, M. Podolski, R. Kuźnicki, J. Zygman
„PeBeKa” S.A. w Lubinie maj
2010 r.
(Umowa 01/08/2008 z 08.08.08)
2010
05/01-06/05/2010 Projekt prac geologicznych na wykonanie otworów piezometrycznych do obserwacji reżimu wód czwartorzędowych na terenie miasta Głogowa
=============
Zespół autorski:
Urząd Miasta Głogowa
(Umowa UM215/WŚ-3420/2/2010 z 31.03.2010)
kwiecień
2010 r.
2010
06/01-04/06/2010 Opinia do „Programu eksploatacji złoża rud miedzi w filarze ochronnym m.Lubina w l.2011-2013” opracowanego przez KGHM PM S.A. O/ZG Lubin (wg stanu na kwiecień 2010 r.)
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, W. Serafin, R. Kuźnicki
Gmina Miejska Lubin, ul. Kilińskiego 10
nr GG.VIII.7651-10/10 z 17.06.10
czerwiec
2010 r.
2010
07/01-06/07/2010 Projekt monitoringu wstrząsów górniczych w granicach miasta Głogowa z bezprzewodową transmisją danych
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, G. Mutke, K. Jaśkiewicz, J. Gaweł
Gmina Miejska Głogów
(umowa z 31.03.2010)
lipiec
2010 r.
2010
08/01-08/07/2010 Program badań geologicznych i hydrogeologicznych w otworach M-5 i M-25 mrożeniowo-badawczych szybu GG-1 (interwał 690-750 m)
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, J. Zygman, R. Kuźnicki, A. Trawińska, M. Podolski, J.Gaweł
PeBeKa S.A. w Lubinie lipiec
2010 r.
2010
09/01-02/08/2010 Projekt zagospodarowania terenu ujęcia wody podziemnej SZ-1 przy stadionie klubu sportowego „Zagłębie Lubin S.A. w Lubinie”
=============
Zespół autorski:
PeBeKa S.A. w Lubinie sierpień
2010 r.
2010
10/01-02/09/2010 Aneks Nr 1 do Projektu zagospodarowania terenu ujęcia wody podziemnej SZ-1 przy stadionie „Zagłębia Lubin S.A.” w Lubinie
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, R. Kuźnicki, M. Podolski
PeBeKa S.A. w Lubinie wrzesień
2010 r.
(Umowa 01/08/2008 z 08.08.08)
2010
11/01-04/10/2010 Opinia do treści szczegółowej Planu Ruchu KGHM Polska Miedź S.A. Oddział ZG „Lubin” na lata 2011-2013”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, R. Kuźnicki, J. Gaweł-Rojek
Gmina Miejska Lubin ul. Kilińskiego 10 tel. 76/74-68-100 październik
2010 r.
(umowa z 06.10.10)
2010
11/01-06/2010 Wyniki do badań hydrogeologicznych w otworach mrożeniowo-badawczych M-5 i M-25 OG „Głogów Głęboki-Przemysłowy” szyb GG-1 (głębokość 690-750 m)
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, R. Kuźnicki, W. Serafin, J. Gaweł-Rojek, A. Trawińska, J. Zygman, K. Czapla, M. Podolski
PeBeKa S.A. Lubin październik
2010 r.
2010
13/01-04/11/2010 Obliczenie wskaźnika jakości górotworu RQD z otworów mrożeniowo-badawczych M-5 i M-25 OG „Głogów Głęboki-Przemysłowy” Szyb GG-1 (głębokość 690-750 m). Uzupełnienie do: „Wyniki badań hydrogeologicznych w otworach mrożeniowo-badawczych...”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, A. Trawińska, M. Podolski
PeBeKa S.A. Lubin listopad
2010 r.
2010
14/01-06/12/2010 Analiza warunków hydrogoelogicznych i geologiczno-górniczych w aspekcie podejścia pochylniami AW zawodnionej strefy uskoku środkowego Lubina
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, W. Serafin, J. Zygman, R. Kuźnicki
KGHM PM S.A. Lubin grudzień
2010 r.
2010
01/01-06/01/2011 Analiza warunków hydrogeologicznych dolnego pstrego piaskowca szybu SW-4 w interwale 811 do 886 m i określenie wielkości dopływu wody do szybu
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz i zespół
PeBeKa Lubin styczeń
2011 r.
2011
2/01-03/03/2011 Opinia do treści Dodatku nr 1 do Części Szczegółowej Planu Ruchu O/ZG „Lubin” na lata 2011 - 2013
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, R. Kuźnicki, W. Serafin
Gmina Miejska Lubin marzec
2011 r.
2011
3/01-02/03/2011 Aktualizacja dokumentacji inwentaryzacyjnej obiektów budowlanych zawierających wyroby z azbestu na terenie miasta Lubina. Część I – Sprawozdanie z przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, W. Serafin, R. Kuźnicki, J. Gaweł-Rojek, I. Malinowska M. Podolski, K. Czapla
Gmina Miejska Lubin marzec
2011 r.
2011
4/01-05/03/2011 Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych „Retków – Stara Rzeka”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, W. Serafin, R. Kuźnicki, J. Gaweł-Rojek, I. Malinowska, A. Trawińska, M. Podolski, K. Czapla
Energetyka sp. z o.o. w Lubinie marzec
2011 r.
2011
5/01-04/04/2011 Aktualizacja dokumentacji inwentaryzacyjnej obiektów budowlanych zawierających wyroby z azbestu na terenie miasta Lubina
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, W. Serafin, R. Kuźnicki, J. Gaweł-Rojek, I. Malinowska, A. Trawińska, M. Podolski
Gmina Miejska Lubin, ul. Kilińskiego 10 kwiecień
2011 r.
2011
6/01-03/06/2011 Opinia do treści Dodatku nr 7 do Części Szczegółowej Planu Ruchu O/ZG „Lubin”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz
Gmina Miejska Lubin, ul. Kilińskiego 10 czerwiec
2011 r.
2011
7/01-04/06/2011 Projekt prac geologicznych na rozpoznanie zasobów wód podziemnych dla ujęcia w rejonie Szybu GG-1
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, K. Kaczorek
KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie czerwiec
2011 r.
2011
8/01-03/06/2011 Projekt Programu Ochrony Środowiska Gminy Miejskiej Lubin, część I
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, I. Malinowska, A. Trawińska,
Gmina Miejska Lubin, ul. Kilińskiego 10 czerwiec
2011 r.
2011
9/01-06/06/2011 Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ujęcia „Retków-Stara Rzeka”
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, R. Kuźnicki, J. Gaweł-Rojek, A. Trawińska, M. Podolski
Energetyka sp. z o.o. w Lubinie czerwiec
2011 r.
2011
10/01-03/07/2011 Projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Miejskiej Lubin na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019
=============
Zespół autorski:
S. Downorowicz, J. Gaweł-Rojek, A. Trawińska, M. Podolski
Gmina Miejska Lubin, ul. Kilińskiego 10 lipiec
2011 r.
2011