P.K. Hydrogeometal realizuje kompleksowe badania geologiczne i roboty wiertnicze dla potrzeb zakładów górniczych i przemysłowych, budowy szybów, tuneli, drenaży, mrożenia i wzmacniania skał, monitoringu hydrogeologicznego. dla O/ZG "RUDNA", najgłębszej i o największym wydobyciu rud miedzi w europie i drugiej pod tym względem na świecie kopalni, wykonał, m. in.: projekty badań hydrogeologicznych oraz dokumentacje powykonawcze dla potrzeb lokalizacji najgłębszego szybu w Polsce - R XI (1250 m). prowadzi nadzór geologiczny i hydrogeologiczny budowy szybu R XI.GEOLOGIA, HYDROGEOLOGIA, GEOTECHNIKA

OCHRONA ŚRODOWISKA

HYDROTECHNIKA - OFERTA SPECJALNA