1. kopalnia

 2. powierzchnia terenu

 3. oddziały wydobywcze

 4. transport rudy

 5. linia technologiczna wzbogacania rudy

 6. kruszenie

 7. mielenie

 8. klasyfikacja

 9. flotacja

 10. przesył uwodnionego koncentratu na powierzchnię

 11. zgęszczacz

 12. filtry

 13. suszarnia koncentratu

 14. koncentrat

 15. węzeł klasyfikacji

 16. hydrocyklony

 17. hydrotransport materiału gruboziarnistego do podsadzki

 18. hydrotransport zagęszczonego materiału drobnoziarnistego do zrobów

 19. mikser pozyskiwanego materiału i materiału wiążącego

 20. zroby

 21. przesył wody z pozostałością zawiesiny do zbiornika w obrębie zrobów (22) do wydzielonych struktur skał nadkładowych (23) lub zbiornika sedymentacyjnego na powierzchni terenu (24)