SCHEMAT TECHNOLOGICZNY PODZIEMNEGO ZAKŁADU WZBOGACANIA RUDY MIEDZI
WG KONCEPCJI P.K. HYDROGEOMETAL