PRACE BADAWCZO-PROJEKTOWE DLA SKŁADOWISK
ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH:
 • FOTOGRAMETRIA LOTNICZA,
 • SONDOWANIE STATYCZNE NAMYWANYCH PLAŻ I ZAPÓR,
 • TECHNOLOGIE BUDOWY I USZCZELNIANIA SKŁADOWISK,
 • DEPONOWANIE ODPADÓW,
 • MONITORING HYDROGEOLOGICZNY I ŚRODOWISKOWY,
 • HYDROTRANSPORT ODPADÓW.
 • P.K. HYDROGEOMETAL REALIZUJE:
  • POMIARY PARAMETRÓW HYDRAULICZNYCH SIECI HYDROTRANSPORTU I GOSPODARKI WODNEJ;
  • "POD KLUCZ" SYSTEMY KONTROLNO-POMIAROWE HYDROTRANSPORTU FAZY STAŁEJ I WÓD PRZEMYSŁOWYCH (AO "KAZACHMYS" W ŻEZKAZGANIE, PODSADZKOWNIE O/ZG "LUBIN", INSTALALACJA KLASYFIKACJI, ZAGĘSZCZANIA I PRODUKCJI MATERIAŁU PODSADZKOWEGO DLA KGHM "POLSKA MIEDŹ" S.A. I IN.)
  • ROZBUDOWA MONITORINGU HYDROGEOLOGICZNEGO DLA KOPALŃ "LUBIN", "RUDNA", "POLKOWICE-SIEROSZOWICE" I IN.