• Sporządzamy dokumentacje hydrogeologiczne
 • Sporządzamy dokumentacje geologiczno-inżynierskie dla obiektów szczególnie uciążliwych
  /np. stacji paliw, składowisk odpadów/
 • Dokumentujemy strefy ochronne
 • Projektujemy i wykonujemy otwory studzienne
 • Wykonujemy:
  • ekspertyzy geotechniczne, dokumentacje geotechniczne
  • wiercenia geologiczne:
   • złożowe
   • geologiczno-inżynierskie
   • hydrogeologiczne /studnie, piezometry/
  • sondowania geotechniczne
  • pompowania oczyszczające i próbne studni
  • pobór próbek wody podziemnej
  • prowadzenie monitoringu wód podziemnych