Oczyszczanie wód technologicznych i ściekowych z zawiesin faz stałej za pomocą pakietów sedymentacyjnych „Hydroterramix”

Mamy przyjemność zaoferować Państwu kompleksowe rozwiązania problemu oczyszczania wódz z zawiesin. Metoda stosowanych przez nas wielostrumieniowych lamelowych pakietów sedymentacyjnych pozwala uzyskać wymagane jakościowo parametry wód lub ścieków.

Pakiet sedymentacyjny „Hydroterramix” przeznaczony jest do oczyszczenia wód (mieszanin) technologicznych i ścieków z fazy stałej. Wykonany jest on z tworzywa PCV, gdzie przestrzeń sedymentacyjną w pakiecie tworzą przylegające do siebie, równoległe kanały o przekroju równobocznego sześciokąta, nachylone do podstawy pod kątem 60°. Zastosowanie pakietów sedymentacyjnych konstrukcji i produkcji P.K. Hydrogeometal przyspiesza czas i zwiększa efektywność mechanicznego oczyszczania wód. Dzięki temu możliwe jest zmniejszenie wymiarów zbiorników sedymentacyjnych, a tym samym ograniczenie kosztów ich budowy. Przy zastosowaniu pakietów sedymentacyjnych można modernizować już istniejące obiekty, jak i również zastosować je w obiektach dopiero projektowanych.

Pakiet składa się z wyprofilowanych sklejonych między sobą płyt t tworzących kanał o przekroju równobocznego sześciokąta Kształt pakietu: standardowego - graniastosłup pochyły o podstawie prostokąta.
 1. przekrój kanału - sześciokąt o boku 40 mm;
 2. długość kanału L, 1150 mm;
 3. nachylenie kanału do poziomu 60":
 4. wysokość pakietu H - 1000 mm;
 5. długość podstawy pakietu L -1000 mm;
 6. szerokość pakietu B - 880 mm:
 7. masa - 31 kg;
 8. czynna powierzchnia przepływu - 0,86 m'/pakiet;
 9. efektywność oczyszczania - do 35 mg fazy stałej na 1 dcm' w oczyszczanej wodzie
  Skuteczność oczyszczania z zawiesiny fazy stałej zależna jest od szybkości przepływu mieszaniny przez pakiet.
UWAGA!
Gabaryty pakietu, grubość płyt i powierzchnia przekroju kanału mogą być dostosowane do wymogów technologicznych.