PODZIEMNE SKŁADOWANIE ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH.
KLASYFIKACJA, ZAGĘSZCZANIE I PRODUKCJA MATERIAŁU PODSADZKOWEGO
Z ODPADÓW POFLOTACYJNYCH