P.K. HYDROGEOMETAL
jest wieloletnim wykonawcą dla zakładów
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A., w tym:
kopalni "LUBIN", "POLKOWICE-SIEROSZOWICE"
I "RUDNA", licznych prac badawczych,
projektowych, dokumentacyjnych z zakresu:
hydrogeologii, wiertnictwa, geologii,
mineralogii i petrografii, badań środowiskowych,
systemów monitorowania, klasyfikacji i zagęszczania,
wdrażania nowych technologii.