PREZES DR INŻ. STANISŁAW DOWNOROWICZ

ABSOLWENT WYDZIAŁU BUDOWNICTWA WODNEGO POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ. DOKTORAT NA WYDZIALE GÓRNICTWA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ. SPECJALISTA W DZIEDZINIE GÓRNICZEJ HYDROGEOLOGII, HYDROTECHNIKI, ZWALCZANIA ZAGROŻEŃ WODNYCH, BUDOWY I EKSPLOATACJI KOPALŃ ORAZ SKŁADOWISK ODPADÓW POFLOTACYJNYCH. UPRAWNIENIA GEOLOGA GÓRNICZEGO I HYDROGEOLOGICZNE, W ZAKRESIE GEOLOGII INŻYNIERSKIEJ I PODZIEMNEGO SKŁADOWANIA ODPADÓW, KIEROWNIK RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO W ZAKRESIE WIERCEŃ I BADAŃ ZŁOŻOWYCH, HYDROGEOLOGICZNYCH I GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH. WIELOLETNI GŁÓWNY INŻYNIER HYDROGEOLOG KGHM W LUBINIE, GŁÓWNY GEOLOG BUDOWY METRA W ALGIERZE. TWÓRCA I WSPÓŁTWÓRCA WIELU PATENTÓW. AUTOR I WSPÓŁAUTOR MONOGRAFII PRZEMYSŁU MIEDZIOWEGO I SKŁADOWISK ODPADÓW POFLOTACYJNYCH I PONAD 250 PUBLIKACJI, LAUREAT 3 NAGRÓD MINISTRA NAUKI I TECHNIKI. SREBRNY INŻYNIER POLSKI 2001 r.

>> P O W R Ó T <<