30 września 2009


KONFERENCJA W GŁOGOWIE

W dniu 30 września 2009 r. w Urzędzie Miejskim w Głogowie odbyła się Konferencja Naukowo-Techniczna na temat: "Wpływ eksploatacji złoża rud miedzi na zabudowę miast Lubin, Polkowice i Głogów".

więcej >>


13 listopada 2008


PIĘTNASTOLECIE NASZEJ FIRMY

W kameralnej scenerii przy kominku, na bazie Trans-Kipper w Polkowicach, odbyło się spotkanie Prezesa Stanisława Downorowicza z pracownikami firmy obecnymi i byłymi z okazji 15-lecia działalności firmy. Wśród zaproszonych gości znajdowały się osoby współpracujące z firmą.

więcej >>


23-26 kwietnia 2008


VII FORUM WSCHÓD-ZACHÓD

W dniach 23-26 kwietnia 2008 r. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna VII Forum Wschód-Zachód pt: „Nowe technologie w górnictwie i wzbogacaniu rud”. W pracach Forum uczestniczyło 33 menedżerów i specjalistów z górniczo - przeróbczych przedsiębiorstw z Rosji, Polski i Ukrainy. Na Forum przedłożono 19 referatów.

więcej >>


26-28 września 2007


50-LECIE ODKRYCIA ZŁOŻA RUD MIEDZI

W dniach 26-28 września 2007 r. w Lubinie odbyła się konferencja naukowo-techniczna pt: „Geologiczne, gospodarcze i społeczne znaczenie odkrycia złoża rud miedzi” organizowana z okazji jubileuszu 50-lecia odkrycia złoża rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej. Miejsce obrad: sala im. Jana Wyżykowskiego na terenie siedziby Biura Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie ul. M. Skłodowskiej-Curie 46.

więcej >>


10-13 października 2006


VI FORUM WSCHÓD-ZACHÓD

W dniach 10-13 października 2006 r. w Sankt Petersburgu odbyło się VI FORUM WSCHÓD-ZACHÓD Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna na temat: „Nowe technologie w przemyśle górniczym”.

więcej >>


24-25 listopada 2005


V FORUM WSCHÓD-ZACHÓD

W dniach 24-25 listopada 2005 r. w Lubinie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt: „BEZPIECZNE I PRZYJAZNE ŚRODOWISKU TECHNOLOGIE W GÓRNICTWIE I PRZERÓBCE MECHANICZNEJ RUD”.

więcej >>


5-8 października 2004


IV FORUM WSCHÓD-ZACHÓD

W dniach 05-08 października 2004 roku w Sankt Petersburgu miało miejsce kolejne spotkanie międzynarodowych menedżerów i specjalistów z przedsiębiorstw górniczych z Rosji, Polski, Szwecji, USA, Anglii, Niemiec, Kazachstanu podczas IV FORUM WSCHÓD-ZACHÓD. Na 4 sesjach Forum przedłożono 26 referatów i prezentacji.

więcej >>


25-26 września 2003


III FORUM WSCHÓD-ZACHÓD

W dniach 25-26 września 2003 r. w Lubinie odbyło się kolejne III Forum Wschód-Zachód - międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna nt. „Nowe technologie w górnictwie i przeróbce mechanicznej rud”. Obrady odbywały się na sali konferencyjnej KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie. Uczestnicy zwiedzili Zakład Wzbogacania Rud Rejon Rudna w Polkowicach oraz składowisko Żelazny Most. W pracach Forum uczestniczyło ponad 60 menedżerów i specjalistów z górniczo - przeróbczych przedsiębiorstw Rosji, Polski i Ukrainy. Na Forum przedłożono 25 referatów.

więcej >>


15 lutego 2003


DZIESIĘCIOLECIE NASZEJ FIRMY

Z tej okazji w sali bankietowej restauracji NOT odbyło się uroczyste spotkanie inaugurujące czas obchodów X lecia PK HYDROGEOMETAL.

więcej >>


24-26 września 2002


II FORUM WSCHÓD-ZACHÓD

Zapoczątkowany w ubiegłym roku cykl międzynarodowych konferencji naukowo-technicznych nt. „Nowe technologie w górnictwie i przeróbce mechanicznej rud” miał swą kontynuację w dniach 24-26 września 2002 roku w Sankt Petersburgu. W pracach Forum uczestniczyło ponad 80 specjalistów przemysłu górnictwa rud z Gruzji, Kazachstanu, Rosji, Polski, Uzbekistanu i Ukrainy. Przedłożono 23 referaty.

więcej >>


17 września 2002


KONFERENCJA W KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

W dniu 17 września 2002 roku w sali im. J. Wyżykowskiego na terenie KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie odbyła się konferencja pt. „Program zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska powiatu lubińskiego a uwarunkowania rozwoju przemysłu miedziowego, założenia - rzeczywistość”.

więcej >>


25 lutego 2002


SREBRNY INŻYNIER 2001

W konkursie organizowanym przez Redakcję "Przeglądu Technicznego" nasze przedsiębiorstwo zdobyło prestiżowy tytuł Srebrnego Inżyniera 2001 w kategorii ekologia.

więcej >>


20-22 września 2001


I FORUM WSCHÓD-ZACHÓD

W tych dniach odbyło się pierwsze I FORUM WSCHÓD-ZACHÓD – międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna nt. „Nowe technologie w górnictwie i przeróbce mechanicznej rud”. Obrady odbyły się w Centrum Kultury „MUZA” w Lubinie.

więcej >>