24-26 września 2002


II FORUM WSCHÓD-ZACHÓD

Zapoczątkowany w ubiegłym roku cykl międzynarodowych konferencji naukowo-technicznych nt. „Nowe technologie w górnictwie i przeróbce mechanicznej rud” miał swą kontynuację w dniach 24-26 września 2002 roku w Sankt Petersburgu. W pracach Forum uczestniczyło ponad 80 specjalistów przemysłu górnictwa rud z Gruzji, Kazachstanu, Rosji, Polski, Uzbekistanu i Ukrainy. Przedłożono 23 referaty.