25-26 września 2003


III FORUM WSCHÓD-ZACHÓD

W dniach 25-26 września 2003 r. w Lubinie odbyło się kolejne III Forum Wschód-Zachód - międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna nt. „Nowe technologie w górnictwie i przeróbce mechanicznej rud”. Obrady odbywały się na sali konferencyjnej KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie. Uczestnicy zwiedzili Zakład Wzbogacania Rud Rejon Rudna w Polkowicach oraz składowisko Żelazny Most. W pracach Forum uczestniczyło ponad 60 menedżerów i specjalistów z górniczo - przeróbczych przedsiębiorstw Rosji, Polski i Ukrainy. Na Forum przedłożono 25 referatów.