10-13 października 2006


VI FORUM WSCHÓD-ZACHÓD

W dniach 10-13 października 2006 r. w Sankt Petersburgu odbyło się VI FORUM WSCHÓD-ZACHÓD Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna na temat: „Nowe technologie w przemyśle górniczym”.

ORGANIZATORZY FORUM: WSPÓŁORGANIZATORZY: KOMITET ORGANIZACYJNY:

Przewodniczący: Członkowie:
HISTORIA FORUM:

ZAO „Mechanobr Inżiniring” w St. Petersburgu wspólnie z PK „Hydrogeometal” w Lubinie, począwszy od 2001 roku, corocznie organizuje Międzynarodową Konferencję FORUM WSCHÓD-ZACHÓD pt: „Nowe technologie w górnictwie, przeróbce mechanicznej rud i ochronie środowiska terenów górniczych”.

Celem zorganizowania VI FORUM Międzynarodowej Konferencji i Wystawy 2006 jest prezentacja i omówienie najnowszych osiągnięć wymienionych branż przemysłu górniczego. FORUM w latach 2001, 2003 i 2005 organizowane było w Lubinie (Polska) a w latach 2002 i 2004 w Sankt Petersburgu (Rosja). W obradach FORUM uczestniczyli specjaliści krajów WNP i Europy. Sprawozdania z poprzednich Konferencji drukowane były w dziennikach i czasopismach branżowych w Polsce i Rosji. W dotychczasowych FORUM wzięło udział ponad 300 specjalistów , przedstawiono 125 referatów, drukowanych w wydaniach książkowych jako materiały konferencyjne.

Spotkania wykazały niezbędność i efektywność wymiany poglądów i idei pomiędzy specjalistami przemysłu górniczego różnych krajów. Na przestrzeni pięciu lat istnienia FORUM, obserwuje się stały wzrost zainteresowania specjalistów takimi spotkaniami.

W ramach VI FORUM organizowana jest wystawa – prezentacja firm – producentów światowej techniki dla górnictwa.


PODSTAWOWE TEMATY VI FORUM:
CELE FORUM:
W pracach Forum uczestniczyło 48 menadżerów i specjalistów z przedsiębiorstw górniczych Rosji i Polski z udziałem wielu pracowników „Mechanobr Inżiniring”. Przedłożono 32 referaty i komunikaty.

Materiały z FORUM ukażą się w :