26-28 września 2007


50-LECIE ODKRYCIA ZŁOŻA RUD MIEDZI

W dniach 26-28 września 2007 r. w Lubinie odbyła się konferencja naukowo-techniczna pt: „Geologiczne, gospodarcze i społeczne znaczenie odkrycia złoża rud miedzi” organizowana z okazji jubileuszu 50-lecia odkrycia złoża rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej. Miejsce obrad: sala im. Jana Wyżykowskiego na terenie siedziby Biura Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie ul. M. Skłodowskiej-Curie 46.

Organizatorzy: Patronat:
Podczas Konferencji zaprezentowano nastepujące referaty: