23-26 kwietnia 2008


VII FORUM WSCHÓD-ZACHÓD

W dniach 23-26 kwietnia 2008 r. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna VII Forum Wschód-Zachód pt: „Nowe technologie w górnictwie i wzbogacaniu rud”. W pracach Forum uczestniczyło 33 menedżerów i specjalistów z górniczo - przeróbczych przedsiębiorstw z Rosji, Polski i Ukrainy. Na Forum przedłożono 19 referatów.


KOMITET NAUKOWY:
KOMITET ORGANIZACYJNY:

Współprzewodniczący: Członkowie:
PODSTAWOWE TEMATY VII FORUM
CELE FORUM
RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI:

23.04.2008 r.
18:00-22:00 – rejestracja uczestników konferencji w hotelu „Turówka”

24.04.2008 r.
6:00-7:00 – śniadanie w hotelu „Turówka”
7:00-9:00 – rejestracja pozostałych uczestników w hotelu „Turówka”
9:00-9:30 – przejście do kopalni „Wieliczka”
9:30-10:00 – zjazd na dół do kopalni
10:00-12:00 – zwiedzanie kopalni „Wieliczka”. Trasa turystyczna obejmuje zwiedzanie unikalnych wyrobisk górniczych oraz komór: Sielec, Spalone, M. Kopernika, Janowice, Kaplica Św. Antoniego, komora K. Wielkiego, Pieskowa Skała, Poprzecznia Kunegunda, Podszybie Kunegunda, Kaplica Św. Krzyża, Kaplica Św. Kingi, Komora E. Barącza, Drozdowice, Weimar, Michałowice, J. Piłsudskiego, St. Staszica, Wisła, W. Budryka, Warszawa, Św. Jana, Haluszki, Podszybie Szybu Daniłowicza
12:00-13:30 – obiad (w komorze restauracyjnej „Budryk” kopalni „Wieliczka”)
13:30-14:00 – przejście do komory Staszica i przejazd windą panoramiczną do komory „Drozdowice IV” na obrady I sesji
19:00 – przejście do komory „Haluszka” na uroczystą kolację połączoną z wręczaniem Certyfikatów Honorowego Gościa Kopalni, poczęstunek gorzałką w towarzystwie orkiestry górniczej
21:30 – zakończenie obrad i wyjazd na powierzchnię

25.04.2008 r.
7:30-8:30 – śniadanie w hotelu „Turówka”
9:00-12:30 – sesja II w sali konferencyjnej hotelu „Turówka”
12:30-14:00 – obiad
14:15-19:15 – sesja III w sali konferencyjnej hotelu „Turówka”
19:30 – kolacja pożegnalna w sali restauracyjnej hotelu „Turówka”

26.04.2008 r.
7:00-9:00 - śniadanie
po 9:00- wyjazd z hotelu do Krakowa